Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Σήμερα 06/06/2019 εορτάζουν  1. Ἀπολυτίκιον
    Ἦχος δ’.

    Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, χαροποιήσας τοὺς Μαθητάς, τὴ ἐπαγγελία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, ὅτι σὺ εἰ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου