Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Αγ. Ιωάννου της Κλίμακος, λόγος ΚΕ’, περί της αγιωτάτης ταπεινώσεως.

ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ «ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΖΩΗΣ»: Στο απόσπασμα που ακολουθεί, βλέπει κανείς πόσο άστοχες είναι οι «νουθεσίες» κάποιων «πνευματικών» ανθρώπων περί ταπεινώσεως, και «να μην κρίνουμε», «δεν γνωρίζουμε τα βαθύτερα κίνητρά τους», «ο Θεός γνωρίζει», «εμείς να κάνουμε μόνο προσευχή».... για όσους εκκλησιαστικούς ταγούς και άλλους διδάσκουν οικουμενιστικές βλασφημίες και αιρέσεις.
Αποτέλεσμα εικόνας για περί ταπεινωσεως
Το χωρίο είναι από λόγο περί ταπεινώσεως.
«Δεν δύναται να φανερωθή έμπροσθεν αυτής (της ταπεινώσεως) σημείον μίσους και έχθρας, ούτε είδος αντιλογίας, ούτε δυσωδία απειθείας, ούτε θηρίον ανυποταξίας, πάρεξ αν τύχη μόνον αιρετικός λόγος επάνω εις το δένδρον της Πίστεως, και εις τους κλάδους του τότε γαρ δεν πρέπει να φυλάττηται η ταπείνωσις, ούτε να κρύπτεται δια της σιωπής η αλήθεια, και να φθείρεται η πίστις, και να καταφρονήται η Ορθοδοξία, και να αποσιωπά όστις εστίν Ορθόδοξος, ωσάν να ήτον ιχθύς άφωνος, αλλά πρέπει να αποκρίνεται τοις εναντίοις έκαστος άνευ μεγάλων και ατάκτων φωνών δια την πίστιν και τον νόμον του, δια να εμφανίζηται το φώς, και να φεύγη το σκότος από τας ψυχάς των ανθρώπων να μη κολάζωνται.»

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου