Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ

Σχόλιο κ. Π. Τελεβάντου:

Ο μεγαλύτερος δογματολόγος της Ορθοδοξίας, Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, των τελευταίων αιώνων είναι σαφέστατος.


Ο Χριστός, εν Ημέρα Κρίσεως, δεν θα μας ζητήσει λόγο ΜΟΝΟΝ για κάθε πονηρή σκέψη, λόγο ή πράξη που κάναμε, αλλά και αν Τον ομολογήσαμε έμπροσθεν των ανθρώπων.


Ο χριστιανός δεν μπορεί να μην ομολογεί την πίστη του και να ελπίζει ότι θα σωθεί.


Τα ακούν αυτά οι Οικουμενιστές;
* * *Ο Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς, απαντώντας στους «Αθωνικούς Διαλόγους» (π. Θεόκλητο Διονυσιάτη - 1978) γράφει:


«Γνωρίζω, ότι όποιος χάση την Εκκλησίαν έχασε και την ψυχήν του. Γνωρίζω επίσης από την πείραν και το παράδειγμα των Αγίων ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι δια την πίστιν και ότι ο Δίκαιος Κριτής θα ερωτήση την συνείδησίν μας κατά την Δευτέραν Παρουσίαν Του, εάν επράξαμεν ό,τι ηδυνάμεθα και ό,τι έπρεπε δια την Εκκλησίαν κατά την διάρκειαν της επιγείου ζωής μας»
 (Μεταμόρφωσις του Σωτήρος – 1978 Ι. Μονή Τσελιε, Σερβίας).

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου