Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Συναξάρι ημέρας

Σήμερα, εκτός του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, τιμώνται και οι 650 Άγιοι Πατέρες της Δ' Οικουμενικής Συνόδου. Ας μας συγχωρέσουν που εκ παραδρομής ξεχάσαμε να το αναφέρουμε στη χθεσινή μας ανάρτηση και ας μεσιτεύουν για όλους μας προς Κύριον, να έχουμε το φρόνημά τους αλλά και να εύρουμε Έλεος εν ημέρα Κρίσεως.
Για την Δ' Οικουμενική Σύνοδο, μπορείτε να διαβάσετε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ αλλά και εδώ και εδώ.

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ - (Ήχος πλ. Δ, ερμηνεύει ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης) Δόξα… Ἦχος πλ. δ’ 
Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, Εκκλησίας* τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


Σήμερα 14/07/2019 επίσης εορτάζουν


Όσιος Ιωσήφ Στουδίτης
  1. Άγιος Ιούστος
  2.  
     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου