Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020

Ἀκόμα καί τά πνευματικά μποροῦν νά σέ παγιδέψουνΓνωρίζει ὁ Θεός αὐτά τά ὁποῖα ἔχεις ἀνάγκη καί φροντίζει γιά σένα. Ὁ Θεός σέ ἔφερε ἐκεῖ πού σέ ἔφερε, ὁ Θεός σέ φωτίζει, σέ καθοδηγεῖ. Γιατί λοιπόν πέφτεις σέ μέριμνα ἀκόμα καί στά πνευματικά ζητήματα;
Ἐνῶ δηλαδή νομίζεις ὅτι τάχα ἀσχολεῖσαι μέ πνευματικά θέματα καί ἔχεις πνευματικά ἐνδιαφέροντα καί ἔχεις πνευματικά ἐρωτήματα καί ἔχεις πνευματικές ἀπορίες καί θέλεις νά σοῦ ἐξηγοῦν καί θέλεις νά σοῦ ποῦν καί νά μάθεις, τελικά περιπλέκεσαι, τελικά μπαίνεις σέ μέριμνα καί σέ φροντίδα.
Ἐγώ θά ἔλεγα καί περισσότερο καί ἀπό αὐτό.
Δέν εἶναι ἁπλῶς ὅτι μπαίνει κανείς σέ κάποιες φροντίδες, ἀλλά παγιδεύεται ἀπό τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του, ἀπό τόν ἐγωισμό του.

Ὁ ἄνθρωπος παιδεύεται συνέχεια ἀπό αὐτήν τήν τάση πού ἔχει, νά θέλει νά εἶναι κάτι. Καί σέ ὅποιο σκαλοπάτι κι ἄν βρεθεῖ, πάλι ἐκεῖ ξαναγυρίζει.
Ἄς ποῦμε, πρόκοψε κανείς κάπως πνευματικά καί ἑπομένως ἔχει ἐπικοινωνία μέ πνευματικούς ἀνθρώπους καί ρωτάει κτλ.
Ἀλλά καί ἐκεῖ πάλι θέλει νά πείσει τόν ἑαυτό του καί τούς ἄλλους ὅτι κάτι εἶναι. Γι’ αὐτό καί ἀσχολεῖται τόσο πολύ καί ἀπασχολεῖται μ’ αὐτά. Ὄχι ἀπό θεῖο ζῆλο, ἀλλά ἀπό ὑπερηφάνεια.
Παγιδεύεται ἀπό τήν ἰδέα πού ἔχει γιά τόν ἑαυτό του, ἐπειδή ἔμαθε τάχα πολλά, καί τό παίζει πλέον παράγων ἐκκλησιαστικός καί ἀρχίζει νά λέγει ἀδιακρίτως τήν ἄποψή του, νά μιλᾶ μέ θράσος, νά πράττει αὐτόβουλα καί ἀλαζονικά.
Παγιδεύεται μέσα στήν φιλαυτία του καί ἐκεῖ μέσα χάνει πλέον τό βαθύ νόημα τῶν γνώσεων πού ἔχει ἀποκομίσει ἀπό τούς γέροντες πού συζήτησε, τά βιβλία πού διάβασε, τίς ἀπαντήσεις πού ἔλαβε.
Ὅλα, λοιπόν, ἐκεῖνα τά πνευματικά ζητήματα πού τόν ἀπασχολοῦσαν ἔχουν μπεῖ πλέον στήν ἄκρη καί τώρα ἁπλά τά χρησιμοποιεῖ γιά νά δεσπόζει στό κέντρο ἡ μέριμνα τῆς ἀνάδειξης τοῦ «ἐγώ» του…

ἀπό τό βιβλίο: Ἀββάς Βαρσανούφιος Νο1 Ἑρμηνεία Πατερικῶν κειμένων Πανόραμα Θεσσαλονίκης

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Τριμηνιαία ἔκδοσις  τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστοριᾶς


ἔτος ιδ’ – τεῦχος 63 – Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2015

Εἰκόνα ἀπὸ: pravoslavie.ru

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου