Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΕΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΩΝ 19.1.2020 ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1.Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ ὅλος ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν φορέων μας τρέχει πάντα ἐπὶ κεφαλῆς κάθε ἐκδηλώσεως ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνοχριστιανικοῦ μας πολιτισμοῦ.
Πληροφορηθήκαμε μόλις πρὸ μερικῶν ἡμερῶν γιὰ συλλαλητήριο στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων τὴν 19.1.2020 κατὰ τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς χώρας μας ἀπὸ τοὺς ἐξ Ἀσίας καὶ Ἀφρικῆς, μὲ διοργανωτὴ τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωσιν τῶν διοργανωτῶν.
2.Πιστεύουμε ἀνέκαθεν ἀκραδάντως ὅτι:
Ὅλους τοὺς ἀνθρώπους πρέπει νὰ τοὺς βλέπουμε σὰν ἀδέλφια μας καὶ νὰ τοὺς συμπονοῦμε, ἀνεξαρτήτως φυλῆς, χρώματος, θρησκείας καὶ γλώσσας.
Καὶ ἡ φιλοξενία τῶν Ἑλλήνων εἶναι παροιμιώδης ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια (ἂς θυμηθοῦμε τόν «Ξένιο Δία»!)
Ἀλλὰ διερωτώμεθα:
ΓΙΑΤΙ τὰ δυστυχισμένα θύματα τοῦ κάθε εἴδους βρώμικου πολέμου, ὅπου γῆς, δὲν βοηθοῦνται νὰ μένουν καὶ ριζώνουν στὶς ἑστίες τους!
3. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀμέσως κινητοποιηθήκαμε ἀποστέλλοντας πολλὲς χιλιάδες ἐνημερώσεις στὸ εσωτερικὸ καὶ τὸ εξωτερικό.
Ἱκανοποίησις μεγάλη μᾶς γέμισε, ὅταν εἴδαμε ὅτι ἡ δική μας πρόσκλησις διαδόθηκε ἀστραπιαῖα καὶ μάλιστα μέσῳ σοβαροτάτων καὶ ἐγκύρων ἱστοσελίδων, ὅπως τὸ Πενταπόσταγμα, ὁ Τρελογιάννης, ἡ Τρικλοποδιά, ἡ Ἐθνέγερσις, ἀλλὰ καὶ τοπικές, ἀπὸ τὰ ἀγαπητὰ Σιάτιστα, τὴν ὄμορφη Πέλλα, τὴν ἐνθουσιώδη Λάρισσα.
4.Ὅμως ὁ χρόνος προετοιμασίας ἦταν ἐλάχιστος.
Καὶ ἡ ὀργάνωσις ἀσυντόνιστη.
5. Μένοντας ἐκτεθειμένοι ἀπὸ τοὺς διοργανωτές (ἄλλο ἕνα λάθος τῶν ὀργανωτῶν), οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑποσχεθῆ ὅτι θὰ διαθέσουν πολλὰ ἂτομα γιὰ τὴν διανομὴ τοῦ ἐνημερωτικοῦ ὑλικοῦ, τὸ ὁποῖο κατόπιν συνεννοήσεως μαζί τους σπεύσαμε καὶ συντάξαμε καὶ τυπώσαμε τὴν νύκτα Παρασκευῆς πρὸς Σάββατο, φορτωθήκαμε καὶ τὰ μοιράσαμε τελευταία στιγμή.
6. Θλιβερότατο φαινόμενο εἶναι ἡ ἀδιαφορία τῶν Ἑλλήνων. Ὄντας Κυριακὴ μὲ ἀνοικτὰ καταστήματα, πλῆθος κόσμου ἀνεβοκατέβαινε τὴν Ἑρμοῦ καὶ τοὺς γύρω δρόμους.
Στὸ ἂκουσμα ὅτι πρόκειται γιὰ συλλαλητήριο κατὰ τοῦ μεθοδευμένου ἐποικισμοῦ στὴν πατρίδα μας, ὅλοι συνέχιζαν τὴν βόλτα ἐντελῶς ἀδιάφοροι, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μία ξένη χώρα καὶ ὄχι γιὰ τὴν Ἑλλάδα!
7. Ἀποτέλεσμα, μόνον μερικὲς χιλιάδες προσῆλθαν. 
Αὐτοὶ   ὅμως ποὺ πρσῆλθαν εἶναι ἁγνοὶ Ἑλληνορθόδοξοι (γνωριζόμαστε πλέον).
8. Οἱ ὁμιλίες ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες Κων /νο Καραΐσκο, Εἰρήνη Μαρούπα, Γεώργιο Παύλου, Ἀθανάσιον Γκόρδη καὶ τελευταῖο τὸν Ἐπίσκοπον Χριστόδουλο, ἦταν θεμελιωμένες καὶ ἐμπεριστατωμένες.
9.Ἡ πολὺ μικρὴ προσέλευσις ὀφείλεται καὶ στὶς τρομοκρατικὲς ἀνακοινώσεις (https://athens.indymedia.org/post/1602566/   16. 1.2020 ).
Οἱ διοργανωτὲς τοῦ συλλαλητηρίου τὸ εἶχαν ἀνακοινώσει ἐπισήμως ἀπὸ τὴν 7.1.2020!
Ὅλοι οἱ φιλήσυχοι, εἰρηνικοὶ ἄνθρωποι  ἔχοντες πικρότατα βιώματα τοῦ παρελθόντος ἀπέφυγαν νὰ πάρουν τὰ παιδιά τους, τοὺς συγγενεῖς τους καὶ φίλους τους καὶ νὰ προσέλθουν.
10.Βάσει τοῦ Νόμου ἀντισυγκεντρώσεις σὲ προσδιορισμένες συγκεντρώσεις ἀπαγορεύονται (ἴδ. γνωμάτευσιν δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ  Φωτίου Βαγενᾶ).
11.Φοβόμασταν δηλαδὴ τὴν ἐπίθεσι ἀπὸ μία πλευρά, ἀλλὰ μᾶς ἦρθε,  δυστυχέστατα, ἀπὸ ἄλλη πλευρά:
Δημιουργήθηκε πρὸς στιγμὴ ἕνας πανικὸς ἀπὸ ἐπίθεσιν ἀτόμων σὲ γερμανὸ δημοσιογράφο τῆς Deutsche Welle, διότι φωτογράφιζε πρόσωπα, ἄνευ τῆς συγκαταθέσεως τους.
12. Αὐτὸ ὅμως ἀνέμεναν σάν «μάννα ἐξ οὐρανοῦ» οἱ πολλοὶ καλοθελητὲς ποὺ οὔτε μία ἀνακοίνωση δὲν εἶχαν κάνει γιὰ νὰ προαναγγείλουν τὴν συγκέντρωσιν.
Μετὰ ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἀτυχὲς γεγονός, ἔσπευσαν νὰ ἀφιερώσουν σελίδες καὶ ὧρες τὰ μεγὰλα ΜΜΕ μὲ μόνιμη ἐπωδὸ σὲ κάθε ἀνακοίνωση :  «…σὲ ἐκδήλωση ἀκροδεξιῶν κατὰ ,,του επικοισμού και της παράνομης μετανάστευσης,, στὸ Σύνταγμα τραυματίσθηκε...»…
13. Στὸ Συλλαλητήριο τρεῖς ἀστυνομικοὶ Διευθυντὲς ἦσαν συνέχεια παρόντες καὶ τρεῖς κλοῦβες τῆς Ἀστυνομίας εἶχαν πάρει θέσιν.
Ὀφείλομε νὰ ἐκφράσουμε θερμότατα συγχαρητήρια στοὺς ἀστυνομικούς, ἰδίως στοὺς ἐπὶ κεφαλῆς των, οἱ ὁποῖοι  ἀπέτρεψαν δυσάρεστα ἐπεισόδια μεγάλων καταστροφῶν.
14. «Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων»  (Ματθ. 24, 8).
Δηλαδὴ ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, εὑρισκόμαστε στὴν ἀρχὴ πολὺ δυσάρεστων 
ἐξελίξεων. Σπέρνουμε τώρα ἀδιαφορία, τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια 
μας θὰ θερίζουν ἀνεμοθύελλες.
Θὰ ἐπιβληθῇ ὁ νόμος Σαρία.
Θὰ ἀναγκάζωνται τὰ παιδιά μας καὶ τὰ ἐγγόνια μας νὰ ἔχουν 
ὁδομαχίες μὲ τοὺς ἀκραίους τζιχαντιστές.
Θὰ ἀναφωνοῦν : «Ἀνάθεμα στοὺς γονεῖς μας καὶ στοὺς παπποῦδες μας, ποὺ ἀδιαφόρησαν καὶ μεῖς τώρα εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ κάνουμε τὰ κορμιά μας κόσκινο».
15.Οἱ μικροὶ, ἀνίσχυροι καὶ ἀδύνατοι πολίτες ἔχουν ἐθισθῆ τόσον πολὺ ποὺ πάντοτε ζητοῦν διαφυγὴ καὶ ρέπουν νὰ φωνάζουν ζητώντας ἄρτο καὶ θεάματα.
Οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες τοὺς προσφέρουν ἀφειδῶς ἀφθονώτατα αἰσχρότατα ἀκροάματα καὶ θεάματα καὶ ἀρκετὸ ἄρτο, γιὰ νὰ παραμένου  μὲ τὶς ἴδιες σταθερὲς καὶ νὰ μὴ ἀφυπνισθοῦν καὶ ἀναζητοῦν ἰδανικά.
16. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὸ κείμενο τῆς προσκλήσεως μας στὸ συλλαλητήριο ἔχει διαχρονικὴ ἀξία.
Θὰ συνεχίσουμε νὰ τὸ κυκλοφοροῦμε.
Ὅποιος θέλει ποσότητα ἀντιγράφων νὰ τοῦ τὴν ἐξασφαλίσουμε.
17. Παραθέτουμε τὸ κείμενο τοῦ χαιρετισμοῦ μας ποὺ εἴχαμε ἑτοιμάσει, ἀλλὰ λόγῳ τῶν γεγονότων, δὲν τὸν ἀπευθύναμε.
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 19.1.2020 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ  ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΈΘΝΟΥΣ
χαιρετίζουν ἐνθέρμως τὴν συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας κατὰ τῶν ἐπιδρομέων ἀλλοφύλων – ἐποίκων καὶ ὀργανωμένου ἐγκλήματος κατακυριεύσεως τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῶν  καμουφλαρισμένων ὡς προσφύγων, ποὺ ὀργανώνει σήμερα ὁ Ἑλληνικὸς Λαός.
Ὡς Ἕλληνες καὶ Ὀρθόδοξοι βλέπουμε ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας ἀνεξαρτήτως φυλῆς καὶ χρώματος σὰν ἀληθινὰ ἀδέλφια μας καὶ τοὺς συμπονοῦμε.
Ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
Εἴμαστε ἡ μοναδικὴ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος καταγεγραμμένη στὴν ἐφημερίδα τῶν εὐρωπαϊκῶν κοινοτήτων. 
Σημασία δὲν ἔχει ἐὰν προσφέρει κανένας κάτι, ἀλλὰ ἂν πραγματικὰ ἀποστέλεται, ἂν φθάνει στοὺς τόπους προορισμοῦ καὶ πρὸ παντὸς ποῦ καταλήγει.
Ἀπὸ τότε ποὺ στέλναμε τὶς ὁμαδικὲς ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν στὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, στὶς πρώην σοβιετικὲς χῶρες καὶ στὶς ἱεραποστολὲς τῆς Ἀφρικῆς τονίζαμε ὅτι πρέπει νὰ βοηθᾶμε τὰ δυστυχισμένα θύματα κάθε εἴδους βρώμικου πολέμου, νὰ μένουν καὶ νὰ ριζώνουν στὶς ἑστίες τους.
Δηλαδὴ νὰ μὴ τοὺς ταΐζουμε μὲ ψάρια, ἀλλὰ νὰ τοὺς μάθουμε νὰ ψαρεύουν.
Νὰ μὴ τοὺς δίνουμε νερὸ ἀλλὰ νὰ τοὺς μάθουμε νὰ κάνουν γεωτρήσεις.
Νὰ μὴ τοὺς δίνουμε ἕτοιμα φαγητὰ ἀλλὰ ὑπερσύγχρονη τεχνογνωσία νὰ παράγουν ἄφθονα ἀγαθὰ γιὰ νὰ βοηθοῦνται καὶ ἄλλοι λαοί.
Ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: «…τo ἡμῶν περίσσευμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα, ἵνα καὶ το ἐκεἰνων περίσσευμα γένηται εἰς τὸ ἡμῶν ὑστέρημα, ὅπως γένηται ἰσότης…» ( Β΄Κορινθ. 8, 13 -15).
Ὅμως δυστυχῶς οἱ «μεγάλοι» διαφορετικὰ ἀποφασίζουν καὶ τώρα βρισκόμαστε ἐνώπιον μαζικῶν μετακινήσεων λαῶν ἀπὸ Ἀσία καὶ Ἀφρικὴ ποὺ ἦρθαν νὰ ἐποικίσουν μεθοδευμένα τὴν Εὐρώπη.
Ἀλλὰ ὅταν λέγουν Εὐρώπη ἐννοοῦν Ἑλλάδα διότι λοιποὶ εὐρωπαῖοι ἀντιδροῦν δυναμικά!!!!!
Δυστυχῶς οἱ γλωσσικές, οἰκονομικές, πολιτικές, θρησκευτικές, πολιτιστiκες διαφορὲς ποὺ μᾶς χωρίζουν μὲ τοὺς δυστυχεῖς αὐτοὺς λαοὺς εἶναι πολὺ μεγάλες.
Γιὰ αὐτὸ τὸν λόγο, ὁ ἐποικισμὸς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μετατραπεῖ σὲ μόνιμη εἰρηνικὴ συμβίωσιν.
Παράδειγμα, στίς σκανδιναβικὲς χῶρες αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων βροντοφωνοῦν παντοῦ:
«Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβιώνωμε μὲ τὰ γουρούνια τοὺς χριστιανούς.
Ἀπαιτοῦμε ἀνεξαρτησία στὶς περιοχὲς ποὺ ὑπερτεροῦν οἱ μωαμεθανοί».
Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε εἶναι ἡ τεράστια ἐγκληματικότητα, ἡ ἀγριότητα, ἡ ἀντιχριστιανικὴ καὶ ἀντικοινωνικὴ συμπεριφορά τους σὲ πόλεις καὶ χώρια μας .
Λύσεις ὑπάρχουν.
Καλοῦμε τοὺς ἰθύνοντες νὰ δείξουν ἔμπρακτο πατριωτισμὸ καὶ συνέπεια,
Κανονικὰ σήμερα θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε ὅλοι σὲ ἔμπρακτο συμπαράστασιν στὴν Αἰτωλοακαρνανία,  ὅπου πρὸ πολλοῦ καιροῦ ἔχουν προγραμματίσει πραγματικὰ παλλαϊκὸ συλλαλητήριο ὁ εὐλαβὴς Περιφερειάρχης τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, οἱ Δῆμοι, οἱ φορεῖς καὶ ὁ λαός, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Μητροπολίτη κ. κ. Κοσμᾶ, ὁ ὁποῖος μάλιστα τὸ πρωὶ λειτούργησε συμβολικὰ στὸν Ἱ.Ν. τῆς Παναγίας τῆς Ἀγριλιώτισσας, μέσα στὸ στρατόπεδοτοῦ  Ἄγριλου, τὸ ὁποῖο προορίζει ἡ κυβέρνησις γιὰ κέντρο φιλοξενίας μεταναστῶν – προσφύγων.
Νὰ βοηθήσουμε καὶ αὐτοὺς τοὺς δυστυχισμένους ἀνθρώπους.

Μεγάλα θύματα εἶναι καὶ αὐτοί!
Ἀλλὰ πρῶτα νὰ σώσουμε  τὴν Ἑλλάδα μας!
Διότι:
«Εἴ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Α’ Τιμόθεον 5, 8).
Το ὅτι εἶναι ὀργανωμένο τὸ ἔγκλημα ἀπὸ τοὺς δῆθεν διερμηνεῖς καὶ δῆθεν δημοκράτες, δὲν χωρᾶ τὴν παραμικρὴ ἀμφιβολία.
Μετέφεραν καὶ τέτοιους ἄριστα ἐκπαιδευμένους λαθρομετανάστες καὶ ἐποίκους καὶ τοὺς πῆγαν νὰ τοὺς ἐγκαταστήσουν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πορετσοῦ Ἠλείας.
Ἐκεῖ ἡ Παναγία ἔκανε τὸ θαῦμα της.
Εἰσῆλθαν στὰ κτήρια καὶ ἀμέσως ὅλοι ἐξήρχοντο ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴ φωνάζοντας: “No good. In Moria better.”
Οἱ ἰνστρούκτορες τῶν ΜΚΟ ποὺ δῆθεν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ δίκαια τῶν ἀνθρώπων τουὺς διαβεβαίωσαν ὅτι θὰ τοὺς πᾶν σὲ ξενοδοχεῖα, καὶ ὅτι ἐκεῖ θὰ εἶναι τελείως ἐλεύθεροι.
Ἔτσι γίνεται παντοῦ.
Ἀεριτζῆδες ἐπιχειρηματίες, λαμβάνουν θαλασσοδάνεια, κτίζουν «ἅρπα κόλα» ξενοδοχειακὲς μονάδες καὶ ὅταν εἶναι ἡμιερειπωμένες, μεταφέρουν ἐκεῖ τοὺς ἐποίκους.
Ἐν τῶ μεταξὺ θὰ ἀχρηστεύωνται καὶ ἄλλα ξενοδοχεῖα καὶ θὰ μεταφέρωνται σὲ αὐτὰ καί  ἄλλοι μέχρι νὰ τὰ ἐρειπώσουν καὶ αὐτά.
Ὁπότε αὐτά τὰ θαλασσοδάνεια δὲν πρόκειται νὰ ἀποπληρωθοῦν ποτέ.
Οἱ ἐν λόγω ἐκτάσεις δυσκολώτατα θὰ ἐκποιοῦνται σὰν οἰκόπεδα, διότι οἱ διάδοχοι θὰ ἔχουν καὶ τὸ πρόβλημα τῆς καθαιρέσεως τῶν κτισμάτων καὶ τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν μπάζων.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀετονύχηδες δανειολῆπτες ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, «μπάρμπα στὴν Κορώνη» καὶ βολεύονται.
Ἐμεῖς δυστυχῶς ἔχομε μόνον  σατανάδες ποὺ μᾶς κατατρέχουν παντοιοτρόπως.
18. Ὅσα ἀναγράφουμε στὸ παρόν, εἶναι καὶ οἱ ἀπόψεις ἑκατοντάδων νέων φίλων, στοὺς ὁποίους μοιράσθηκε τὸ φυλλάδιο μας τὴν Κυριακὴ καὶ ἔσπευσαν σήμερα νὰ μᾶς τηλεφωνήσουν.
Υ.Γ.                              
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ ΑΛΛΟΦΥΛΛΩΝ – ΕΠΟΙΚΩΝ
δὲν εἶναι ἀντικείμενο προβληματισμοῦ μόνον τῶν 500 - 1000 ἀτόμων τὴν 19.1.2020 στὸ Σύνταγμα (ὅπως διατείνονται τὰ μεγάλα ΜΜΕ).
Κατὰ τὴν σωστὴ ἐκτίμησιν σοβαρῶν, τίμιων καὶ εὐσυνείδητων παρατηρητῶν ἦσαν μερικὲς χιλιάδες καὶ ὄχι ὅπως οἱ ἀργυρώνητοι δημοσιογραφίσκοι λαμβάνουν ἐντολὲς τὶ καὶ τὶ θὰ ποῦν γιὰ νὰ προβάλουν εἰκόνες ὧρες ὁλόκληρες πιὸ μπροστὰ ἤ στὸ τέλος , ὅταν ἔχουν  διαλυθῆ.
ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΗ.
Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ γίνονται καθημερινὰ σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα συσκέψεις σὲ Περιφέρειες καὶ Δήμους, ὀργανώνονται ἀπὸ αὐτοὺς συζητήσεις, συγκεντρώσεις, ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ ὄχι τὴν τελευταία στιγμή, «ἅρπα κόλλα».
Ἑπόμενη 22. & 23.1.2020 ἀπὸ τὴν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Αὐτὲς οἱ συγκεντρώσεις πρέπει νὰ ἐντατικοποιοῦνται καὶ κάθε κάστρο χρειάζεται ὁμοβροντία. Ὅπως στὸ δάσος τῆς Δίρβης, στὴν θέσιν ΛΑΛΑ, ἕνας διαβολοπαρμένος μουσουλμάνος κρυμμένος σὲ κάποια «κουφάλα» σκότωνε ὅλους τοὺς Ἕλληνες μαχητὲς ποὺ διήρχοντο ἀπὸ τὸ πέρασμα αὐτό. Ἐδόθη ἐντολὴ στοὺς Ελληνες νὰ ρίχνουν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς βόλια συνδιασμένα – ὁμοβροντία.
Τότε ὁ φανατικὸς τουρκαλβανὸς ἀναγκάσθηκε νὰ κατεβῇ καὶ νὰ παραδοθῇ στοὺς Ἕλληνες μαχητές.
Ἔτσι καὶ μεῖς πρέπει νὰ συμπεριφερόμεθα, γιὰ νὰ μποροῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἔχουμε ἐπιτυχίες.
Ὅμως ἤδη οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν ἀποφασίσει μὲ τὸ  Παγκόσμιο Σύμφωνο τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν Ἀσφαλῆ, Ὀμαλὴ καὶ Τακτικὴ Μετανάστευσιν, νὰ ἔλθουν καὶ νὰ μᾶς ἐποικίσουν, κατὰ πληροφορίες, 250.000.000 ἐποίκων καὶ μεταναστῶν (Μαρόκο 2018).
Συνολικὰ 152 χώρες ἐπικύρωσαν τὴν 19.12.2018 τὸ Σύμφωνο τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν μετανάστευσιν στὴν Γενικὴ Συνέλευσιν τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν.
Πέντε (5) χῶρες εἶπαν «ὄχι» (ΗΠΑ,  Οὐγγαρία, Ἰσραήλ, Τσεχία καὶ Πολωνία), ἐνῷ δώδεκα (12) χῶρες ἀπεῖχαν ἀπὸ τὴν ψηφοφορία.
ΠΗΓΗ :
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ    τηλ. 210-3254321
https://www.fotgrammi.gr/work/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85cf%83%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b5%cf%80/

____________________

ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Προεδρικό Διάταγμα 141/1991, που τροποποιήθηκε με 
το ΠΔ 120/2013)  οι υπαίθριες συναθροίσεις σε ορισμένη περιοχή, μπορεί να απαγορεύονται 
προληπτικά, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή ή 
Αστυνομικό Διευθυντή του νομού, μόνο, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής 
ζωής και γενικά  αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. 
(Αρθρο 131§ 1 ΠΔ 141/1991, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει σήμερα).
 
Επομένως, όταν σε μια εξαγγελθείσα και μη απαγορευθείσα συγκέντρωση, όπως εν προκειμένω, 
από τις Παμμακεδονικές Ενώσεις ενάντια στη Συμφωνία των Πρεσπών, εξαγγέλλεται 
«αντισυγκέντρωση» αναρχικών ομάδων, δύναται η Αστυνομία να απαγορεύσει την αντισυγκέντρωση  
καθόσον είναι πέρα από πρόδηλο ότι επίκειται σοβαρός κίνδυνος διατάραξης όχι απλώς της  
κοινωνικοοικονομικης ζωής, αλλά και κίνδυνος ζωής και σωματικής ακεραιότητας των 
συμμετεχόντων στη νόμιμη συγκέντρωση. 
                                                            
Εξάλλου, η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων δεν προστατεύεται από το Σύνταγμα και επομένως 
επιτρέπεται η απαγόρευσή τους από την Αστυνομία, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε είδους συγκέντρωση (αρθρ. 131 § 2 ΠΔ 141/1991)
 
Περαιτέρω, από την Ελληνική Αστυνομία επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση  η διάλυση των 
παράνομων συναθροίσεων. Τέτοιες είναι α) οι υπαίθριες συναθροίσεις που έχουν απαγορευτεί 
με αστυνομική Διάταξη 
α) όλες οι δημόσιες συναθροίσεις, από τη στιγμή που παύουν να είναιήσυχες και χωρίς 
όπλα και εκτρέπονται σε πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων.
 
Συμπερασματικά, από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι δυνατή πάντοτε η απαγόρευση 
αντισυγκεντρώσεων των αναρχικών, είτε προληπτικά, είτε κατασταλτικά. 
Απλώς, ποτέ η αστυνομία δεν έχει αφεθεί να εφαρμόσει τη διακριτικής της ευχέρεια, 
διότι , δυστυχώς, το καθ΄υλην αρμοδιο Υπουργείο κατάντησε Υπουργείο Προστασίας 
του Εγκληματία Πολίτη.. 
 
Βαγενάς Φώτιος
Δικηγόρος 
www.vagenaslaw.gr 
 
To είδαμε ΕΔΩ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου