Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018

KYΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

 Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος της Μεγάλης Αρμενίας – 14ος αι. μ.Χ. Παμμακάριστος, Κωνσταντινούπολη
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Θ´ 6 - 11
6 Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει. 7 ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. 8 δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 9 καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 10 Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι’ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ· 

Σήμερα 29/09/2018 εορτάζουν

Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής, Άγιος Μαλαχίας ο Νέος Οσιομάρτυρας από τη Ρόδο, Αγία Πετρωνία


Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018

Είναι ο Παπισμός («Ρ/καθολικισμός») Εκκλησία;

Αν ο Παπισμός ανήκει στην Εκκλησία του Χριστού, τότε …


π. Αναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος
Εφημέριος Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Πατρών
τηλ. 6945-377621 - agotsopo@gmail.com
Απλές σκέψεις εκκλησιολογικής  συνέπειας …
 
Αν ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού,   τότε …
Υποστηρίζεται στο χώρο της Οικουμενικής Κινήσεως ότι ο Παπισμός ανήκει στην  Εκκλησία του Χριστού, ότι είναι μία από τις Τοπικές Εκκλησίες που όλες μαζί συγκροτούν την Εκκλησία, τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, το Σώμα του Χριστού. Συνέπεια της αντιλήψεως αυτής είναι η πεποίθηση ότι ο Πάπας έχει πλήρη ιεροσύνη με αδιάκοπη Αποστολική Διαδοχή, είναι κανονικός Επίσκοπος,  διάδοχος του Απ. Πέτρου και τελεί απολύτως έγκυρα μυστήρια που προσφέρουν την αυτή σώζουσα Θ. Χάρη που παρέχεται και δια των Μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Καρπός της αντιλήψεως αυτής είναι η περί «αδελφών Εκκλησιών» συζήτηση και η απόφαση της Ζ΄ Συνελεύσεως της Ολομελείας της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρ/Καθολικών στο Balamand την 17-24.6.1993, γνωστή ως ‘συμφωνία Balamand’:  «Εκατέρωθεν αναγνωρίζεται ότι όσα ενεπιστεύθη ο Χριστός εις την Εκκλησίαν του – ομολογία της αποστολικής πίστεως, μετοχή εις τα αυτά μυστήρια, κυρίως εις την μίαν ιερωσύνην την τελούσαν την μίαν θυσίαν του Χριστού, αποστολική διαδοχή των επισκόπων – δεν δύνανται να θεωρηθούν ως αποκλειστική ιδιοκτησία μιας των ημετέρων Εκκλησιών. Είναι σαφές ότι εντός του πλαισίου τούτου αποκλείεται πας αναβαπτισμός».
Τι σημαίνει όμως «εκκλησία»;

Ο π. Χριστόδουλος, πατέρας της 43χρονης Μαρίας από τον Ωρωπό, μιλάει για την κόρη του.


Ο π. Χριστόδουλος, πατέρας της 43χρονης Μαρίας από τον Ωρωπό, μιλάει για την κόρη του.
 
 
 

Σήμερα 28/09/2018 εορτάζουν

Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής, Προφήτης Βαρούχ ο Δίκαιος, Όσιος Αυξέντιος ο Μοναχός, που ασκήτευσε στην Κύπρο, Εύρεσις Ιερών Λειψάνων οσίου Νεοφύτου του εν Κύπρω Εγκλείστου

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018

Γιατί ο Ι.Καποδίστριας αποτελεί το πρότυπο ηγέτη που ζητούσε ο Άγιος Παΐσιος για τους Έλληνες

Αποτέλεσμα εικόνας για ειναι επιτακτικη η αναγκη προβολης ενος ιδανικου προτυπου
Άγιος Παΐσιος: «Είναι επιτακτική ανάγκη προβολής ενός ιδανικού προτύπου προς μίμηση για τους πολιτικούς ηγέτες, αλλά και για υποβοήθηση του λαού να αποκτήση ορθά πολιτικά κριτήρια στην επιλογή των κυβερνητών του Έθνους μας».

Μελετώντας κανείς τη ζωή του Καποδίστρια, δηλ. τις πεποιθήσεις, τις ιδέες και τη στάση του απέναντι σε αυτοκράτορες, καγκελάριους, διπλωμάτες, προύχοντες, Φαναριώτες και τόσους άλλους, προβληματίζεται. Προβληματίζεται και διερωτάται από πού αντλούσε την ευθύτητα, την ανδρεία, τη σταθερότητα, τη σωφροσύνη αλλά και τη διορατικότητα για να υψώσει μια φωνή δίκαιη και αληθινή.
«Ας λέγουν και ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θά έλθη όμως κάποτε καιρός, ότε οι άνθρωποι κρίνονται όχι σύμφωνα με όσα είπον ή έγραψαν περί των πράξεών των, αλλά κατ’ αυτήν την μαρτυρίαν των πράξεών των. Υπ’ αυτής της πίστεως, ως αξιώματος, δυναμούμενος έζησα μέσα εις τον κόσμον μέχρι τώρα, οπότε ευρίσκομαι εις την δύσιν της ζωής μου, καί υπήρξα πάντοτε ευχαριστημένος δια τούτο. Μου είναι αδύνατον πλέον να αλλάξω τώρα. Θα συνεχίσω εκπληρών πάντοτε το χρέος μου, ουδόλως φροντίζων περί του εαυτού μου, καί ας γίνη ό,τι γίνη».
Με αυτό ακριβώς το ήθος επέλεξε να υπηρετήσει ως διπλωμάτης στη Ρωσία. Συνειδητοποίησε ότι, η μόνη ελπίδα, για να σωθεί το υπόδουλο γένος, είναι η ομόδοξη Ρωσία και όχι οι υπόλοιπες, Προτεσταντικές και Καθολικές στο θρήσκευμα, Δυνάμεις. Ως διπλωμάτης στην υπηρεσία του Τσάρου δεν απορροφήθηκε από το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Ρωσικής αυλής:

Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος – Κοινωνᾶμε, ἀλλά δέν κοινωνᾶμε

Δέν θέλει τήν ἐξομολόγηση ὁ διάβολος

Μιά δαι­μο­νι­σμέ­νη ὁ­μο­λο­γοῦ­σε: “Ὅ­ταν ἤ­μουν 13 χρο­νῶν, ἔ­βο­σκα τά γε­λά­δια σέ μιά ρε­μα­τιά καί ἐ­κεῖ βλαστή­μη­σα τόν Χρι­στό καί τόν ἀν­τί­χρι­στο καί δαι­μο­νί­στη­κα, μπῆ­κε μέ­σα μου δαί­μο­νας. Ἀ­πό τό­τε δέν εἶμαι κα­λά. Παν­τρεύ­τη­κα καί μέ πῆ­γε ὁ ἄν­τρας μου στήν Ἀγ­γλί­α, στήν Γερ­μα­νί­α, σέ ὅ­λους τούς για­τρούς. Οἱ για­τροί δέν βρῆ­καν τί­πο­τα. Δέν ξέ­ρουν ὅ­τι ἔ­χω δαί­μο­να. Τώ­ρα, μέ ἔ­φε­ρε καί σέ σέ­να”.
»Τούς εἶ­πα, “ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί θεί­α Κοι­νω­νί­α” καί φώ­να­ξε τό δαι­μό­νιο:

Νέα αιτήματα: Αθανάσιος, Αλέξιος, Νεκτάριος, Νικόλαος και Εμμανουήλ-Ελευθέριος

Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή μετανοίας

Λάβαμε ένα πολύ όμορφο αίτημα από έναν αναγνώστη μας και το παραθέτουμε αυτούσιο. Σημασία έχει να ζητάμε τα καλά και συμφέροντα για την ψυχή μας πρώτα και μετά για την σωματική μας υγεία...

Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε στη λίστα για προσευχή υπέρ μετανοίας και εξομολογήσεως και στη συνέχεια υπέρ υγείας τους δούλους του Θεού Αθανάσιο και Αλέξιο. Διαγνώστηκαν με καρκίνο του πνεύμονα και είναι και οι δύο δύσκολες περιπτώσεις. Ο Θεός να δίνει δύναμη σε όλους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ.

Και δυο πρόσφατα μηνύματα ως σχόλια σε αναρτήσεις:
Υπέρ υγείας Νεκταρίου. Παρακαλώ πολύ επείγον. Ευχαριστώ. 
Παρακαλώ προσευχηθείτε υπέρ υγείας του Εμμανουήλ-Ελευθερίου.
Επίσης υπέρ υγείας Νικολάου (στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα υγείας)


Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

Σήμερα 27/09/2018 εορτάζουν

Άγιος Καλλίστρατος και οι μαζί μ' αυτόν Σαράντα εννέα Μάρτυρες, Άγιοι Μάρκος, Αρίσταρχος και Ζήνων οι Απόστολοι από τους Εβδομήκοντα, Αγία Ακυλίνα

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018

Η Οσία Παρασκευή Ιβάνοβνα (Πάσα του Σάρωφ), η δια Χριστόν Σαλή, ξεχείλισε το φλυτζάνι του Τσάρου Νικολάου Β΄ με ζάχαρη, για να δείξει τους πειρασμούς που τον περίμεναν

Παρασκευή-Πάσα του Σάρωφ, η δια Χριστόν Σαλή_Blessed Parasceva Ivanovna (Pasha of Sarov)_Блж. Параскева Дивеевская_)15631575859_


Οσία Παρασκευή Ιβάνοβνα (Πάσα του Σάρωφ), η δια Χριστόν Σαλή (+1915 )

…Η οσία Πάσα σ’ αυτούς που έβλεπε ότι θα έχουν πειρασμούς, όταν σέρβιρε τσάι έβαζε πολύ ζάχαρη στο φλυτζάνι τους!
Έτσι, όταν στις 20 Ιουλίου το 1903, κατά τις τελετές διακηρύξεως της αγιότητος του Αγ. Σεραφείμ του Σαρώφ, την επισκέφθηκε στο κελλί της ο Τσάρος Νικόλαος Β΄ μαζί με την αυτοκράτειρα Αλεξάνδρα, η μακαρία ξεχείλισε το φλυτζάνι του με ζάχαρη, για να δείξει τους πειρασμούς που τον περίμενανΤου μίλησε και για την γέννηση του αιμοφιλικού διαδόχου Αλεξίου. Η βασιλική οικογένεια εκείνη την εποχή είχε τέσσερις κόρες, αλλά δεν είχε ακόμη γεννηθεί ένα αγόρι – διάδοχος. Επίσης η Πάσα είχε την συνήθεια να προφητεύει χρησιμοποιώντας τις κούκλες της. Είχε ήδη ετοιμάσει μια κούκλα–αγόρι και την έβαλε πάνω στο κρεββάτι μέσα σε αφράτα φουλάρια λέγοντας: «Ησυχία, Ησυχία, κοιμάται …Αυτό είναι δικό σου».

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος - Ο ηγαπημένος Μαθητής (με Βίντεο)


 Ἀπολυτίκιον  (Ακούστε το όπως ψάλλεται στην Ι.Ν. Πάτμο εδώ)
Ἦχος β’.
Ἀπόστολε Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε, ἐπιτάχυνον, ῥῦσαι λαὸν ἀναπολόγητον, δέχεταί σε προσπίπτοντα, ὁ ἐπιπεσόντα τῷ στήθει καταδεξάμενος· ὃν ἱκέτευε, Θεολόγε, καὶ ἐπίμονον νέφος ἐθνῶν διασκεδάσαι, αἰτούμενος ἡμῖν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Τὰ μεγαλεῖά σου Παρθένε, τὶς διηγήσεται; βρύεις γὰρ θαύματα, καὶ πηγάζεις ἰάματα, καὶ πρεσβεύεις ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς θεολόγος καὶ φίλος Χριστοῦ.

Μεγαλυνάριο (αυτό ψάλλεται στην Ι.Ν. Πάτμο)
Της Θεολογιας τον αρχηγον, τον ηγαπημενον Ιωάννην και Μαθητήν· τον επί το στήθος Χριστού αναπεσόντα, τον Μέγαν Θεολόγον ύμνοις τιμήσωμεν


* * * * * 


Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
(Μπορείτε και να τον ακούσετε πατώντας εδώ)


Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής καταγόταν από κάποιο φτωχό χωριό της Γαλιλαίας που ονομαζόταν Βηθσαϊδά. Ήταν γιος του ψαρά Ζεβεδαίου και της Σαλώμης που ήταν συγγενής της Παναγίας Μητέρας του Χριστού. Πολύ νωρίς έγινε μαθητής του Ιωάννου Προδρόμου ενώ παράλληλα εργαζόταν και στην τέχνη του ψαρά κοντά στον πατέρα του και τον αδελφό του Ιάκωβο.

Κάποια μέρα λοιπόν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος βάδιζε αργά στις όχθες του Ιορδάνου διδάσκοντας τον λαό την μετάνοια και βαπτίζοντας στον Ιορδάνη. Μαζί του ήσαν και δύο από τους μαθητές του, ο αδελφός του Πέτρου, και ο Ιωάννης. Καθώς ξεχωρίζει μέσα στο πλήθος τον Ιησούν Χριστόν παράξενα ακούγονται τα λόγια του: «Ίδε ο αμνός του Θεού».

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Νικήτας Σταματελόπουλος (1782- 25 Σεπτέμβρη 1849) - Βίντεο

NIKHTARAS
Ἀμαλία Δημητροπούλου
Θεολόγος 
ἀπὸ τὸ χωριὸ Τουρκολέκα Μεγαλοπόλεως

Γεννήθηκε τὸ 1782 στὸ χωριὸ Τουρκολέκα Μεγαλουπόλεως, στὴν Ἀρκαδία, καὶ ἦταν γιὸς – τὸ τέταρτο παιδὶ – τοῦ κλέφτη Σταματέλου Τουρκολέκα καὶ τῆς Σοφίας Καρούτσου, ἀδελφῆς τῆς γυναίκας τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Ὁ Νικηταρᾶς, λοιπόν, ἦταν ἀνιψιὸς τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ.
Κατὰ μία ἄλλη ἐκδοχή, γεννήθηκε τὸ 1784, στὸ χωριὸ Νέδουσα (Μεγάλη Ἀναστάσοβα) Μεσσηνίας.
Τὰ παιδικά του χρόνια τὰ ἔζησε στὸ Τουρκολέκα. Ἑντεκάχρονος, βγῆκε στὸ ἀρματολίκι ἀκολουθώντας τὸν πατέρα του, κοντὰ ἤδη στὰ ἀδέλφια του Νικόλα καὶ Γιάννη.
Ἀργότερα, ἐντάχθηκε στὸ «μπουλούκι» τοῦ περίφημου κλέφτη Ζαχαριᾶ Μπαρμπιτσιώνη. Παντρεύτηκε τὴν κόρη τοῦ Ζαχαριᾶ, τὴν Ἀγγελίνα, μὲ τὴν ὁποία ἀπέκτησαν τρία παιδιά.
Ἦταν ψηλός, ἀδύνατος καὶ μελαχρινός, ἀπαράβγαλτος στὸ τρέξιμο καὶ στὸ πήδημα, ἀπ’ τοὺς πρώτους στὸ ντουφέκι καὶ στὸ γιαταγάνι.
Ἀξιοθαύμαστη ὑπῆρξε ἡ στενή του σχέση μὲ τὸν θεῖο του, τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Δὲν τὸν ἐγκατέλειψε ποτέ.

Κι άλλοι αδερφοί μας ζητούν την προσευχή μας... (Αλίκη, Θεόκλητος, Πέτρος, Μαρία)

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστός ανέστη
Η Κυριακή που τόσο καιρό είχαμε στην προσευχή μας κοιμήθηκε τελικά σήμερα το μεσημέρι. Ας ευχηθούμε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να αναπαύσει την ψυχούλα της και να δώσει δύναμη στους δικούς της. Ας διαβάσουμε λίγο από το ψαλτήρι ή ας ανάψουμε ένα κεράκι για την ψυχή της όποτε περάσουμε από κάποια εκκλησία.

Τα αιτήματα προσευχής όμως δεν έχουν τελειωμό. Ο πόνος πολύς. Ας ευχηθούμε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα τόσο στους παθόντες όσο και σε όσους τους περιβάλλουν. Και το επιθυμητό αποτέλεσμα αδέρφια είναι η μετάνοια που συνεπάγεται όχι μια απλή συγγνώμη ή μια τυπική αναγνώριση των σφαλμάτων μας, αλλά αλλαγή στάσης και τρόπου ζωής, θάνατο ως προς τον "κόσμο" και την αμαρτία, ώστε να συμμετέχουμε στην αιώνια ζωή και βασιλεία των ουρανών δίπλα στον Δημιουργό μας και στους Αγίους όλων των εποχών...Τα νέα αιτήματα που έχουμε είναι δυο πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Ας προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση τους, να νιώσουμε λίγο από τον πόνο τους: ΑΛΙΚΗ, 55 ετών: καρκίνος σε πολύ δύσκολη κατάσταση 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, 45 ετών: μυασθένεια, παράλυτος εντελώς (πολύτεκνος)


Και μια επείγουσα παράκληση από φίλο που έστειλε e-mail:
ΕΠΕΙΓΟΝ - Έκκληση για ΑΙΜΑ: Συνάνθρωπός μας, γνωστός φίλης μου έπεσε από οικοδομή πριν από λίγο και είναι σε κώμα (έγινε εχθές 23/9). Είναι αυτή την στιγμή στην εντατική του γενικού κρατικού Νικαίας. Το όνομά του είναι Πέτρος Ράλλης του Γεωργίου και αν δεν βρεθεί έγκαιρα αίμα θα πεθάνει.
Υ.Γ. Για σήμερα (χθες 24/09/'18) βρέθηκε η ποσότητα που χρειάστηκε, για αύριο άγνωστο.
Επίσης:
ΜΑΡΙΑ με δύσκολα οικογενειακά προβλήματα που την οδηγούν στην απελπισία
 


Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης: Είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Αποτέλεσμα εικόνας για πατριαρχης και παπασ

Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δέν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά καί η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεΐας. Είμαστε υπεύθυνοι καί εμείς οι Πρεσβύτεροι καί μαζί μέ εμάς, είστε καί σείς οι λαϊκοί, πού έρχεστε μαζί μέ μάς καί δέν μάς λέτε “Φεύγουμε εμείς”.

 

 Πρωτοπρ. Θεόδ. Ζήσης, Ο 2ος γάμος Κληρικών

 

ΠΗΓΗ: Ομοθυμαδόν

Σήμερα 25/09/2018 εορτάζουν

Οσία Ευφροσύνη Θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου, Όσιος Πανφούτιος, Άγιοι Παύλος, Ταττή και τα παιδιά τους Σαβινιανός, Μάξιμος, Ρούφος και Ευγένιος
  1. ...Πράγματι, σμάραγδος φάνηκε η μακάρια αυτή Ευφροσύνη, μένον­τας αγνώριστη, όχι για ένα χρόνο ή δύο ή τρεις, αλλά για διάστημα τριά­ντα οκτώ ολόκληρων ετών, δηλαδή μέχρι το τέλος της ζωής της. Μόνο στο τέλος της φανέρωσε, ότι ήταν γυναίκα και όχι άνδρας. Όταν, δηλα­δή, ο πατέρας της Παφνούτιος πήγε μία φορά στο Μοναστήρι, τον καιρό που επρόκειτο η Οσία να πεθάνει, αυτή βλέποντάς τον του είπε μόνο αυ­τόν τον τελευταίο λόγο· «Ω πάτερ». Και έτσι παρέδωσε το πνεύμα της στα χέρια του Θεού, χαρούμενη και ευφραινόμενη για τα αγαθά, που επρόκειτο να απολαύσει για τους αγώνες και τους κόπους της.
    Ο πατέρας της, μόλις άκουσε τον λόγο αυτόν, θαύμασε και τότε από την υπερβολική χαρά που έλαβε, επειδή αξιώθηκε να δει την θυγατέρα του, έπεσε στην γη σαν νεκρός. Διότι τί άλλο έπρεπε να πάθει, όταν άκουσε τέτοιον χαροποιό λόγο; Και όταν αξιώθηκε να δει την θυγατέρα του, που την αναζητούσε και την επιθυμούσε τριάντα οκτώ χρόνια; Τότε, επειδή αξιώθηκε να δει το γέννημά του που το επιθυμούσε, εγκατέλειψε πα­τρίδα και κόσμο και τα του κόσμου και αφού έβαλε με ζήλο μαζί και πόθο στην ψυχή του τους ασκητικούς αγώνες της θυγατέρας του, έγινε και αυτός Μοναχός. Έτσι φάνηκε διάδοχος και κληρονόμος τόσο του τόπου, όσο και του τρόπου· δηλαδή του Μοναστηριού και των αρετών της θυγατέρας του, ως πατέρας τέτοιου ευλογημένου τέκνου, χαίρων και ευφραινόμενος απήλθε προς τον Κύριο.
              (Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής, τ. Α΄, εκδ. Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου, Νέα Σκήτη-Άγιον Όρος, σ. 185-186)
  2.  
  3.  

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Προτεσταντική Ἐκκλησία: ἕνας λανθασμένος ὅρος

 Απόσπασμα από ομιλία του Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναῖου.

 
... Έφ’ ὅσον δέν ὑπάρχει Ἱερωσύνη, δέν ὑπάρχει τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας· καί ἐφ’ ὅσον δέν ὑπάρχει τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας –γιατί αὐτό συνιστᾶ τήν Ἐκκλησία–, δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία. 


Συνεπῶς δέν μποροῦμε νά λέμε Προτεσταντική Ἐκκλησία · εἶναι λάθος. Δέν εἶναι κἄν Ἐκκλησία. Μποροῦμε νά τίς ὀνομάσουμε ἁπλῶς θρησκευτικές κοινότητες χριστιανικῆς ἀποχρώσεως. Τό ἀκούσατε παρακαλῶ; οὔτε κἄν Ἐκκλησία δέν εἶναι ὁ Προτεσταντισμός! Οὔτε κἄν! 


Καί σᾶς τό ἐξήγησα γιατί: δέν ἔχουν Ἱερωσύνη· κι ἅμα δέν ἔχουν Ἱερωσύνη, δέν ἔχουν τό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, καί συνεπῶς δέν ἔχουν Ἐκκλησία. Διότι τί εἶναι Ἐκκλησία; Τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. 

 

Ἀκοῦστε· τό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος . Τί εἶναι Ἐκκλησία; Τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά αὐτοί δέν ἔχουν τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, διότι δέν ἔχουν τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας· καί δέν τό ἔχουν, γιατί δέν ἔχουν Ἱερωσύνη· ἄρα δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία. Σᾶς τό ἀποδεικνύω καθαρά δηλαδή.
Πηγή

Δείτε και: 

Εύστοχα σχόλια για τη χθεσινή επίθεση αναρχικών σε Εκκλησία

Στο στόχαστρο η Ορθοδοξία: Καταδρομική επιχείρηση αναρχικών – Έκαναν «ντου» σε εκκλησία στο κέντρο της Αθήνας και διέκοψαν τη λειτουργία!

σχόλιο Γ.Θ (ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) : Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι η μεγαλύτερη δύναμη των αναρχοφασιστών είναι το κράτος που τους προστατεύει.
Έχει ο καιρός γυρίσματα όμως... 
Που θα κρυφτούν όταν ανατείλει η λευτεριά της Πατρίδας μας και δουν έξω από τα κτίρια των καταλήψεών τους Έλληνες σύσσωμους να τους οδηγούν στην δικαιοσύνη;

Σήμερα 24/09/2018 εορτάζουν

Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος, Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα και ανάμνηση της ιάσεως του παραλύτου
  1. Σύναξη της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθηρα
    και ανάμνηση της ιάσεως του παραλύτου

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΛΟΥΚΑ (ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ) : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛ. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

ΟΙ ΟΣΙΕΣ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΕΔΩ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΕΔΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ (δ' 22-27)
Ἀδελφοί, γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. Ἀλλ' ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆςἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας.
Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. αὗται γάρ εἰσι δύο διαθῆκαι, μία μὲνἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἄγαρ· τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦνἹερουσαλήμ, δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν.
Γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆςἐχούσης τὸν ἄνδρα.

Ένδυση Λειτουργικών Ενδυμάτων

Ένα πολύ καλό βίντεο που δείχνει ποιά είναι και πώς φοριούνται τα Λειτουργικά Άμφια

 

Για την Φρατζέσκα...(όπως ακριβώς έκανες και για την Μαρία, τον Σωκράτη, την Στελλίνα, τον Σταμάτη και πόσους ακόμα...)


Δε χρειάζεται να ξέρουμε γιατί...
Σχετική εικόνα
Η Φρατζέσκα έχει ανάγκη από τις προσευχές μας,
όσο κι αν νομίζουμε πως δεν έχουν αντίκρυσμα...

Ας κάνουμε εμείς αυτό που μας αναλογεί 
και Ο καλός Θεός θα κάνει το παραπάνω...

Κι αν εξακολουθείς να μην πιστεύεις πως ακούγεται από Τον Θεό και τους Αγίους Του και η πιο απλή κουβεντούλα για κάποιους ακόμα κι αν σου είναι άγνωστοι, ζούληξε τα ονόματα και θυμήσου:

~ την Μαρία...

~ τον Σωκράτη...

~ την Στελλίνα...

~ τον Σταμάτη...

~ την Μελιτίνη...

~ Και αν δεν θέλουμε να πάμε και πολύ μακριά: 

   Πριν από μόλις μια εβδομάδα, στις 14 Σεπτέμβρη, ανήμερα Του Τιμίου Σταυρού
μάς ζητήθηκε να κάνουμε μια ευχούλα για 2 νέα παιδιά, επίσης άγνωστα σχεδόν σε όλους μας, 
την Ευθυμία και τον Αντώνη...

Ξέρεις πως μετά από τόσες λίγες μόνο μέρες άρχισαν ήδη να αλλάζουν τα, σχεδόν απελπιστικά προδιαγεγραμμένα στην κοντόφθαλμη λογική μας, προβλήματά τους;
Πως βρέθηκαν άνθρωποι να τους βοηθήσουν;
Χωρίς να έχουν να κερδίσουν τίποτα απολύτως;

Ακριβώς όπως και συ, που τελειώνοντας αυτές τις απλές γραμμές, θα πιάσεις με φιλότιμο να "μιλήσεις", σαν για δικό σου πρόβλημα, αυτήν την φορά για την Φρατζέσκα...

(Αύριο μπορεί το πρόβλημα να το΄χω εγώ. Μεθαύριο να το΄χεις εσύ...
Δεν θα ζητήσουμε και μεις "βοήθεια" τότε;)


Με την ακλόνητη πεποίθηση πως τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς να το επιτρέψεις εσύ...
Αποτέλεσμα εικόνας για προσευχή της οπτινα
Ευχαριστίες από όλους εμάς εκ των προτέρων.-

ο "αμφοτεροδέξιος" & οι συν αυτώ.... 

~ Μήνυμα μετά την ανάρτηση (δεν τελειώνουν ποτέ, το ξέρεις!)

Εάν στ'αλήθεια υπάρχει κάποιος να κάνει προσευχή με πίστη,σε παρακαλώ! Μια προσευχή για τον 8χρονο αδελφό μου Ιωάννη που παλεύει 2μιση χρόνια με τον καρκίνο κ τώρα βρίσκεται στο τελικό στάδιο δίχως ελπίδα! Ένα θαύμα περιμένουμε! Παρακαλώ!!!!!
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κοντινό πλάνο και εσωτερικός χώρος
Ρούλα Μανού

ΑΜΦΟΤΕΡΟΔΕΞΙΟΣ

Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες


     Η Εκκλησία μας τιμάει σήμερα τη μνήμη των 26 Πατέρων της Ι.Μ. Ζωγράφου Αγίου Όρους που μαρτύρησαν γιατί αρνήθηκαν να συλλειτουργήσουν με τους Λατινόφρονες του Βέκκου αλλά και τους Παπικούς αντιπροσώπους που τους συνόδευαν. Βρισκόμαστε στά 1274. Αὐτοκράτορας στήν Πόλη εἶναι ὁ Μιχαήλ Παλαιολόγος καί πατριάρχης ὁ ἀμείλικτος διώκτης τῶν Ὀρθοδόξων Ἁγιορειτῶν πατέρων, ὁ λατινόφρων Ἰωάννης Βέκκος. Μόλις ἔχει ὑπογραφεῖ στήν Λυών ἡ ψευδοένωση Ὀρθοδόξων καί παπικῶν, καί ἀπεσταλμένοι τοῦ πάπα μαζί μέ ’’δικούς μας’’ ἑνωτικούς καταφθάνουν στό Ἅγιον Ὄρος, γιά νά ἐπιβάλλουν τήν ἐφαρμογή τῆς προδοτικῆς συμφωνίας. 
 
Σέ ἔνα κελλί, πού βρίσκεται σέ ἀπόσταση ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ζωγράφου, ἀσκήτευε τότε ἕνας γέροντας πολύ μεγάλης ἀρετῆς. Ὁ ἐνάρετος αὐτός γέροντας εὐλαβεῖτο βαθύτατα τήν Κυρία Θεοτόκο καί εἶχε καθημερινό κανόνα τήν ἐπαναλαμβανόμενη ἀνάγνωση τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας, σέ ὄρθια μάλιστα στάση μπροστά στήν Εἰκόνα της.
Κάποια ἡμέρα καί ἐνῷ βίωνε ὑψηλές πνευματικές καταστάσεις λέγοντας μέ λαχτάρα τό ’’Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε’’, ἄκουσε τήν Παναγία ἀπό τήν ἱερή Της εἰκόνα νά τοῦ λέει: ’’Χαῖρε καί σύ, Γέρων τοῦ Θεοῦ. Μή φοβοῦ, ἀλλά ἀπελθών ταχέως εἰς τήν Μονήν, ἀνάγγειλον τοῖς ἀδελφοῖς καί τῷ Καθηγουμένῳ, ὅτι οἱ ἐχθροί ἐμοῦ τε καί τοῦ Υἱοῦ μου ἐπλησίασαν. Ὅστις οὖν ὑπάρχει ἀσθενής τῷ πνεύματι, ἐν ὑπομονῇ κρυβήτω, ἕως παρελθεῖν τόν πειρασμόν. Οἱ δέ στεφάνων μαρτυρικῶν ἐφιέμενοι, παραμενέτωσαν ἐν τῇ Μονῇ. Ἄπελθε οὖν ταχέως...’’. 
 Ὁ γέροντας, μετά ἀπό αὐτό, δέν στάθηκε οὔτε λεπτό. Ἀμέσως ξεκίνησε γιά τό μοναστήρι, τήν ἱερά Μονή Ζωγράφου, γιά νά ἐνημερώσει τούς πατέρες καί νά τούς μεταφέρει τίς ὁδηγίες τῆς Παναγίας. Φτάνοντας στήν Ἱερά Μονή, ὁ εὐλαβής καί ἐνάρετος γέροντας ζεῖ τό θαῦμα γιά δεύτερη φορά: Μπροστά στήν πύλη τοῦ Μοναστηριοῦ βλέπει ὄρθια τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ κελλιοῦ του, ἀπό τήν ὁποία καί ἄκουσε τήν φωνή τῆς Θεοτόκου!
 Κρατῶντας, τώρα, στήν ἀγκαλιά του τήν θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας, παρουσιάζεται ἐνώπιον τοῦ Ἡγουμένου καί τῶν πατέρων καί τούς λέει: Σεβαστοί μου πατέρες, ἡ Κυρία Θεοτόκος μοῦ ἀποκάλυψε, ὅτι οἱ ἐχθροί Της καί ἐχθροί τοῦ Υἱοῦ Της σέ λίγο καταφθάνουν στό Μοναστήρι. Ὅποιοι ἀπό τούς πατέρες καταλαβαίνουν, ὅτι δέν θά ἀντέξουν στό μαρτύριο, μέχρι νά ἡσυχάσουν τά πράγματα, ἄς κρυφτοῦν κάπου μακριά. Ὅσοι, ὅμως, πατέρες εἶναι ἕτοιμοι νά μιμηθοῦν τούς Μάρτυρες καί νά στεφανωθοῦν, ἄς παραμείνουν στό Μοναστήρι.

      Κάποιοι ἀπό τούς μοναχούς φοβισμένοι κατέφυγαν στά γύρω βουνά. Οἱ ὑπόλοιποι κλείσθηκαν μέσα στόν πύργο τῆς Μονῆς. Ἀπό ἐκεῖ ἤλεγξαν μέ παρρησία τούς Λατινόφρονες ὡς αἱρετικούς καί παράνομους. Τότε ὁ βασιλέας ἐξοργισμένος διέταξε καί τούς ἔκαψαν ζωντανούς μαζί μέ τόν πύργο πού χρησίμεψε σάν ὀχυρό τους. Ἔτσι κέρδισαν καί αὐτοί τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου. Τά ὀνόματά τους εἶναι Θωμᾶς, ἡγούμενος τῆς Μονῆς, Βαρσανούφιος, Κύριλλος, Μιχαήλ, Σίμων, Ἰλαρίων, Ἰώβ, Κυπριανός, Σάββας, Ἰάκωβος, Μαρτινιανός, Κοσμᾶς, Σέργιος, Μηνᾶς, Ἰωάσαφ, Ἰωαννίκιος, Παῦλος, Ἀντώνιος, Εὐθύμιος, Δομετιανός, Παρθένιος. Υπήρξαν και άλλοι 4 τα ονόματα των οποίων έμειναν άγνωστα στην ανθρώπινη ιστορία αλλά είναι γνωστά στο Θεό που τους τίμησε με τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου!
 Ἀπό τόν πύργο τόν κατακαμένο σώθηκε μονάχα ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας, πού ἀπό τότε τήν ἀποκαλοῦν ’’Χαίροβο’’ (στά Βουλγαρικά σημαίνει τό Χαῖρε τό Ἀρχαγγελικό). Αυτά συνέβησαν στίς 10 Ὀκτωβρίου 1274.

Ἡ θαυματουργός εἰκόνα τῆς Παναγίας μας, ἡ Παναγία τοῦ Χαίροβο, φυλάσσεται στήν Ι.Μ. Ζωγράφου, γιά νά μᾶς θυμίζει τήν στάση Της ἀπέναντι στούς αἱρετικούς καί τούς ’’δικούς μας’’ λατινόφρονες.
 Η μνήμη τους επαναλαμβάνεται και στις 10 Οκτωβρίου τήν ἡμέρα, δηλαδή, τοῦ μαρτυρίου τους...

     Για πρισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Ζωγραφίτες πατέρες αλλά και τους υπολοίπους Αγιορείτες μαρτυρήσαντες της εποχής, μπορεί κανείς να δει εδώ ή εδώ απ'όπου πάρθηκαν και οι πληροφορίες που παραθέσαμε. Τις μεσιτείες τους να έχουμε.

Κοντάκιον τῶν Ὁσιομαρτύρων

Ἀνωνύμου μοναχοῦ. Ἦχος πλ.δ'. Τῇ 'Ὑπερμάχῳ.

Λατινοφρόνων καθαιρέτας εὐφημήσωμεν, Κοσμᾶν τόν «Πρῶτον», Ὄρους Ἄθω τό προτείχισμα, πυρικαύστους τε Ζωγράφου Χριστοῦ ὁπλίτας, Βατοπαιδίου συνοδίαν τήν ἀήττητον, καί Ἰβήρων οὐρανόσθενον ὁμήγυριν· τούτοις κράζοντες· χαίρετε στῦλοι τῆς πίστεως.

 

Σήμερα 22/09/2018 επίσης εορτάζουν:

Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός, Άγιος Φωκάς ο κηπουρός