Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Ι.Μ. Κουτλουμουσίου περί διώξεως γέροντος Γαβριήλ από το κελλί του Οσίου Χριστοδούλου

 Χειρόγραφη δήλωση του γέροντος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
Προσφάτως κοινοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή μας κείμενο ἀνυπόγραφο, ἀτεκμηρίωτο, νεφελῶδες καί παραπειστικό. Θέμα ἦταν ἡ ἐπικειμένη «ἐκδίωξη» τοῦ ἐξαρτηματικοῦ μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γέροντος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἀπό το 1995  ἐγκαταβιοῖ σέ Κελλί τῆς Μονῆς.
Ἐπειδή ἡ Ἱερά Μονή εἶχε πλήρη ἄγνοια γιά τό ὅτι ἐπρόκειτο νά διώξει τόν ἐν λόγω ἀδελφό, καί μολονότι δέν εἶχε καμία ἠθική ὑποχρέωση νά ἀνταποκριθεῖ σέ ἀνυπόγραφο «κίτρινο» κείμενο, ἀντιπροσωπεία προϊσταμένων ἐπισκέφθηκε τόν ἴδιο τόν γέροντα, γιά νά ἐνημερώσει καί νά ἐνημερωθεῖ σχετικῶς. 
Ὁ γέρων Γαβριήλ παρέδωσε στήν Μονή τό ἀκόλουθο κείμενο, τό ὁποῖο παρακάλεσε νά δημοσιεύσουμε:
«5 Σεπτεμβρίου 2018, Π.Η. Ἐπειδή πληροφορήθηκα ὅτι δημοσιεύονται στά μέσα ἐνημερώσεως πληροφορίες σχετικές μέ ἁγιορεῖτες μοναχούς μέσα στίς ὁποῖες ἀναφέρεται καί ἡ δική μου ταπεινότητα, θέλω νά ἐνημερώσω τόν εὐλαβή καί πιστό Ὀρθόδοξο λαό ὅτι τά ὅσα γράφονται στό πρόσωπό μου περί διώξεως ἀπό τό κελλί τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κουτλουμουσίου δέν ἀληθεύουν, διότι ἡ Ἱερά Μονή μοῦ ἐδήλωσεν ὅτι δέν θά μέ διώξουν. Γαβριήλ μοναχός».
Ὁ ὡς ἄνω γέρων πάντοτε ἀπολάμβανε τήν στήριξη της Μονῆς, τόν σεβασμό καί τήν φροντίδα ὅλων τῶν ἀδελφῶν, καί τήν ἀγάπη τοῦ Καθηγουμένου. Τοῦτο δέν ἄλλαξε, ἀκόμη καί ὅταν γιά λόγους συνειδήσεως διέκοψε τό μνημόσυνο τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου καί τήν κοινωνία του μέ τήν Μονή. Οὐδέποτε ἡ Μονή σκέφθηκε νά τόν ἐνοχλήσει στό ἐλάχιστο, πολλῷ μᾶλλον νά τοῦ ζητήσει νά ἀναχωρήσει. Ἀποτέλεσμα ἦταν ἡ κυκλοφορία τοῦ ἀσύστατου αὐτοῦ κειμένου.
Ἡ Ἱερά Μονή ἀπό τήν πλευρά της καταγγέλλει τέτοιες ἀνεύθυνες, ἀνέντιμες καί διασπαστικές ἐνέργειες ἐκ μέρους χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι, γεμᾶτοι ἀπό πνεῦμα κατακρίσεως, κρυμμένοι πίσω ἀπό τήν ἀνωνυμία, καί ἐκμεταλλευόμενοι ὀνόματα γερόντων, γεμίζουν τά κεφάλια τῶν πιστῶν μέ ἀπορρίμματα, ἀποδεικνύοντας πόσο ἐλάχιστα χριστιανοί εἶναι.
Τέλος, ἡ Ἱερά Μονή δέν ἀσχολεῖται νά ἀπολογηθεῖ γιά τά ἄλλα πρόσωπα πού ἀναφέρονται στό κείμενο. Ὁ ἱερομόναχος Εἰρηναῖος, τέως Βατοπαιδινός, φιλοξενήθηκε στό παρελθόν σέ «Κάθισμα» τῆς Μονῆς. Οὔτε εἶναι ἀδελφός τῆς Μονῆς, οὔτε ὑπῆρξε ποτέ, οὔτε ἔκτοτε δόθηκε εὐλογία νά παραμείνει στά ὅριά της.

3 σχόλια:

 1. Ο ιερομόναχος π. Ειρηναίος ήταν αδελφός τής Ι.Μ. Κουτλουμουσίου καί έχει καί γραπτή απόδειξη από τήν μόνη. Είχε καί απαλλακτικό γιά τήν φορολογία, κάτι πού αποκλείεται άν δέν ήταν αδελφός τής μονής. Είχε κάνει συντήρηση στό κάθισμα τού Αγίου Μοδέστου (μέ ναό τού Άγ. Νικοδήμου) καί εκτός από παρά πολύ δουλειά πλήρωσε τουλάχιστον 70.000 € γιά αυτό. Τό αυτοκίνητο του είχε καί πινακίδες από τήν μονή καί όταν διώχθηκε τό Απρίλιο 2017 έγινε καί κατάσχεση από τό αυτοκίνητό του. Πώς όλα αυτά, καί λέει τό μοναστήρι ότι ήταν απλώς φιλοξενούμενος; Μεγάλο σκάνδαλο τά ψέματα. Ο γράφων είναι γνωστός του πάπα Ειρηναίο καί γράφει, γιατί ο παπάς είναι ένας ταπεινός άνθρωπος πού δέν διαμαρτύρεται. Καί μήν ξεχνάμε ότι οι προϊστάμενοι τής μονής εκτός τού παπά Ειρηναίο έδιωξαν τό Απρίλιο 2017 καί τούς αδελφούς τής μονής π. Μακάριο, π. Ιλαρίων καί π. Ιωσήφ παράνομα εκ τής μονής γιατί κάνανε αποτείχιση. Παράνομα γιατί δέν έδωσαν τίς εφέσεις τών τριών μοναχών στήν Ιερά Επιστασία, πώς τό απαιτεί τό Καταστατικό Χάρτη τού Αγίου Όρους, καί έτσι ακυρώθηκε νομικά η απόφαση γιά διωγμό τών τριών πατέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο να είχαμε κάποια αποδεικτικά όπως η γραπτή απόδειξη που αναφέρετε για το ότι ήταν αδελφός της Μονής. Θα έριχνε πολύ φως στην υπόθεση. Βεβαίως όπως ορθά γράφετε, δεν ξεχνάμε τις διώξεις των Μοναχών Μακαρίου, Ιλαρίωνος και Ιωσήφ.

   Διαγραφή
  2. Ο παπά Ειρηναίος δέν θέλει νά μαλώσει μέ κανέναν καί προτιμάει νά υποχωρήσει καί νά έχει τήν ησυχία του.

   Διαγραφή