Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020

Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και Κύριλλος Πατριάρχες Αλεξανδρείας


Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Ἒργοις λάμψαντες, Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταί τροπαιοφόροι γεγόνατε· τῇ εὐσεβείᾳ τά πάντα πλουτίσαντες, τήν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὕρατε Χριστόν τόν Θεόν, δωρούμενον πᾶσι τό μέγα ἔλεος.

-Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. «Ο ηρωικότερος των αγίων και ο αγιότερος των ηρώων»

 

 

Δείτε και το ωραίο βίντεο παρακάτω 

ΠΗΓΗ 

 

* * *


- Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Αλεξανδρείας (βίος)

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης-Αγώνες Αγ. Κυρίλλου Αλεξ. για τη Θεοτόκο

ΠΗΓΗ

 

 

Σήμερα 18/01/2020 επίσης εορτάζουν:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου