Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

Δέν έχουμε τον ίδιο Θεό με τους μουσουλμάνους, ούτε με τους Εβραίους. Ο Χριστός είναι ο Θεός

Αποτέλεσμα εικόνας για Δέν έχουμε τον ίδιο Θεό με τους μουσουλμάνους, ούτε με τους Εβραίους. Ο Χριστός είναι ο Θεός
Απόσπασμα από ομιλία του π. Σάββα Αγιορείτου.
ν πάρετε τά καινούρια βιβλία τν θρησκευτικν, χουν φωτογραφίες πού δείχνουν τούς χριστιανούς νά προσεύχονται καί δίπλα κριβς δείχνουν ναν μουσουλμάνο πού προσεύχεται, ναν βραο πού προσεύχεται…

– Τί μήνυμα περνάει στά παιδιά;


τι καί ο μέν καί ο δέ, λοι κάνουν τό διο πράγμα. Δέν χει σημασία σέ ποιόν προσεύχεσαι… χι! χει σημασία, γιατί λοι δέν χουν τόν διο Θεό. ς λένε ο Οκουμενιστές τι λες ο μονοθεϊστικές θρησκεες χουν τόν διο Θεό. Δηλαδή ο μουσουλμάνοι, ο βραοι καί ο χριστιανοί. Δέν χουμε τόν διο Θεό. Δέν χουν τόν Χριστό οτε ο μουσουλμάνοι οτε ο βραοι. Χριστός εναι Θεός. 

Ἄν δέν εἶσαι μέ τόν Χριστό καί ἄν δέν προσεύχεσαι μέ τόν Χριστό, δέν προσεύχεσαι στόν Θεό, προσεύχεσαι στά εἴδωλα, στούς δαίμονες. Ἄν, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος δέν κάνει ὅ,τι κάνει μέ τόν Χριστό, δέν μπορεῖ νά θεωθεῖ, δέν μπορεῖ νά σωθεῖ. 
Γι’ αὐτό λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χριστός» (Γαλ. 2,20). Ἐκεῖνος, λέει, δέν ζεῖ μέ τόν ἑαυτό του, ζεῖ μέ τόν Χριστό, πιστεύει μέ τόν Χριστό, προσεύχεται μέ τόν Χριστό, σκέπτεται μέ τόν Χριστό! Γι’ αὐτό λέει πάλι ὁ Ἀπόστολος «ἡμεῖς δέ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν» (Α΄Κορ. 2,16). Δέν ἔχουμε δικό μας νοῦ. 
Ἔχουμε τόν νοῦ τοῦ Χριστοῦ. Θέλει μέ τόν Χριστό ὁ πιστός. Δηλαδή δέν ἔχει δική του θέληση, ἀλλά ὅ,τι θέλει ὁ Χριστός, αὐτό θέλει καί ὁ πιστός. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός μας μᾶς δίδαξε νά λέμε καί νά τό ζητᾶμε, «γενηθήτω το θέλημά Σου». Κάθε στιγμή νά μή θέλουμε αὐτό πού ἐμεῖς νομίζουμε γιά καλό, ἀλλά αὐτό πού θέλει ὁ Χριστός. Ἔτσι γεμίζουμε μέ τήν χάρη τοῦ Χριστοῦ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου