Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Ἱερομόναχος Χρύσανθος Μαχαιριώτης: Ὁ ἄνθρωπος πού χάρισε τά ράσα καί τό ὄνομά του στόν Γρηγόρη Αὐξεντίου! (BINTEO) - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!


Το ΑlphaNewsLive ταξίδεψε και βρήκε τον πραγματικό Χρύσανθο Μαχαιριώτη

Ὁ πραγματικός Ἱερομόναχος Χρύσανθος Μαχαιριώτης, ὁ ἄνθρωπος ποὺ χάρισε τὰ ράσα καὶ τὸ ὄνομά του στὸν Γρηγόρη Αὐξεντίου κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ γιὰ νὰ μείνη στὴν Μονή τοῦ Μαχαιρά ξεγελώντας τοὺς Ἄγγλους, μιλᾶ στὴν δημοσιογράφο Μαρία Ἀνδρονίκου γιὰ τὴν δράση του στὸν ἀγώνα.

__________________


Σχόλιο Πᾶνος: Μεγάλη εὐλογία γιὰ ὅσους τὸν ἔχουν γνωρίσει καὶ πολὺ περισσότερο τὰ πνευματικὰ του παιδιὰ!

Εἶχα τὴν μεγάλη εὐλογία καὶ δῶρο Θεοῦ νὰ εἶμαι καὶ ἐγὼ ἀνάμεσα στὰ πνευματικὰ του παιδιὰ γιὰ τουλάχιστον 7 χρόνια!

Ὅσα καὶ νὰ πῶ γιὰ αὐτὰ ποὺ ἔζησα καὶ ἔλαβα ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ἄγιο ἄνθρωπο, δὲν μποροῦν νὰ περιγραφοῦν!

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ  ὅσους εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ τὸν ἔχουμε πνευματικὸ πατέρα καὶ ὁδηγό, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, εἴχαμε καὶ μιὰ τουλάχιστον ἐμπειρία ἀπὸ τὸ προορατικὸ του χάρισμα.

Ἕνας ἀληθινὸς ἀγωνιστὴς γιὰ «τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία».

Μόνον ὅσοι τὸν ἔχουν γνωρίσει καλὰ ἀπὸ κοντὰ, καὶ ἔχουν ἀκούσει τοὺς «πύρινους λόγους του» μποροῦν νὰ καταλάβουν τὴν ἀγωνιστικότητα καὶ τὸ πνευματικὸ του ἀνάστημα, μέχρι καὶ σήμερα στὰ 91 χρόνια του περίπου ἄν δὲν κάνω λάθος!

Ἄς ἔχουμε τὴν εὐχὴ του! 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου