Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Μάθημα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας


Στὶς ἀρχὲς Μαΐου ὁ πάπας Φραγκίσκος, προσκεκλημένος ἀπὸ τὴ βουλγαρικὴ Κυβέρνηση, θὰ ἐπισκεφθεῖ ἐπισήμως τὴ Βουλγαρία.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Βουλγαρίας ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ ἀ­ποσταλεῖ στὸν Ἀποστολικὸ Νούντσιο (ἕ­να εἶδος πρεσβευτῆ) τοῦ Βατικανοῦ στὴ Βουλ­γαρία ἐπιστολή, στὴν ὁποία νὰ διευκρινίζεται ὅτι ἡ πρόσκληση τοῦ Ποντίφηκα ἔγινε ἀπὸ τὶς Κρατικὲς Ἀρχές, οἱ δὲ λεπτομέρειες τῆς ἐπισκέψεώς του πρέπει νὰ καθορισθοῦν ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση. Ὡς πρὸς τὸ μέρος τοῦ προγράμματος ποὺ περιλαμβάνει καὶ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δήλωσε ὅτι ὁ Πατριάρχης καὶ τὰ Μέλη τῆς Συνόδου θὰ ὑποδεχθοῦν τὸν Πάπα σὲ ἐθιμοτυπικὴ συνάντηση στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο στὶς 5 Μαΐου 2019.
Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸν Πατριαρχικὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ, ἀλλὰ τονίζει ὅτι ὁποιαδήποτε μορφὴ ἱερουργίας ἢ συμπροσευχὴ ἢ χρήση ἀμφίων εἶναι ἀπαράδεκτη σύμφωνα μὲ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας.

Ἐπίσης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τονίζει ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ συμμετοχὴ τῆς Πατριαρχικῆς Χορωδίας κατὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου.
Τέλος ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναφέρει ὅτι «ἡ συμμετοχὴ κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας στὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔχει ὀργανώσει ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ πάπα Φραγκίσκου, ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς».
Ἱκανοποίηση καὶ ἐνθουσιασμὸ προκαλεῖ πραγματικὰ ἡ ἀπόφαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας ὡς πρὸς τὴν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Βουλγαρία. Βλέπουν τὸν Πάπα, ὅπως πράγματι εἶναι, μόνο ὡς κοσμικὸ ἄρχον­τα ἑνὸς κρατιδίου, τοῦ Βατικανοῦ. Ὡς θρησκευτικὸ ἡγέτη τὸν θεωροῦν αἱρετικό. Αὐτὸ φανερώνουν οἱ ἀρνητικὲς ἐκ προτέρων δηλώσεις τους. Ἡ γλώσσα ποὺ χρησιμοποιοῦν δὲν ἔχει σχέση μὲ τὴ διπλωματία. Ὑπενθυμίζει παλιὲς ὡραῖες ἐποχὲς τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”
 
ΠΗΓΗ: ΑΚΤΙΝΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου