Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Επί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος. Ο ψαλμός της εξορίας μας…

exodos protoplaston

Στο παρακάτω ηχητικό βίντεο ψάλλει η Γερόντισσα Μαριάμ Σκορδά τον πολυέλεο «Επί τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος» του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος σε ήχο γ΄.
 
Είναι πολύ σημαντικό να προσεχθεί το πώς μιλά ο ψαλμωδός για την Ιερουσαλήμ...


« πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας;...
...ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ἱερουσαλήμ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου...
...κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου...»

Ο Ψαλμός 136 (του οποίου μελοποίηση είναι ο εν λόγω πολυέλαιος) είναι ο ψαλμός της εξορίας. Τον έψαλλαν οι Εβραίοι κατά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία τους καθώς σκέφτονταν την ιερή πόλη τους, την Ιερουσαλήμ. Από τότε ο ψαλμός αυτός έγινε ο ψαλμός του ανθρώπου, που συνειδητοποιεί την αποξένωσή του από το Θεό και συναισθανόμενος αυτήν την εξορία γίνεται πάλι άνθρωπος. Γίνεται εκείνος που ποτέ πια δε θα νιώσει βαθιά ικανοποίηση με τίποτε στον «πεπτωκότα» αυτόν κόσμο, γιατί από τη φύση και από την κλήση του είναι ένας αναζητητής του Τέλειου. Ο ψαλμός αυτός ψάλλεται τις δύο τελευταίες Κυριακές πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή∙ και την παρουσιάζει σαν ένα μακρινό ταξίδι, σαν μετάνοια, σαν επιστροφή.  Επιστροφή στη γη της «Επαγγελίας», στη γη της χαράς, στη γη της αγάπης του στοργικού ουράνιου Πατέρα.  Στην πατρίδα του πρώην «ασώτου»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου