Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Λάμπρος Τζαβέλας: «Ἂν ὁ γιός μου δὲν θέλει νὰ πεθάνει γιὰ τὴν πατρίδα, τότε δὲν εἶναι ἄξιος νὰ ζεῖ»
Ο Λάμπρος Τζαβέλας και ο Αλή Πασάς - Λιθογραφία 1792, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


Νίκος Γιαννόπουλος ἱστορικὸς

    Τὸ 1792 ὁ Ἀλὴ πασὰς συνέλαβε ἕνα σχέδιο γιὰ τὴν ὁριστικὴ ὑποταγὴ τοῦ Σουλίου. Προσποιήθηκε ὅτι θὰ ἐκστράτευε ἐναντίον τῶν πασάδων τοῦ Δελβίνου καὶ τοῦ Ἀργυροκάστρου.
    Γιὰ τὴν ἐκστρατεία αὐτή, ζήτησε ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν δύο μεγαλύτερων σουλιώτικων γενῶν, Γεώργιο Μπότσαρη καὶ Λάμπρο Τζαβέλα, τὴ συνδρομή τους.
    Οἱ Σουλιῶτες ἡγέτες, εἴτε γιατί δὲν ὑποπτεύθηκαν τοὺς σκοποὺς τοῦ Ἀλή, εἴτε γιατί τὴ δεδομένη στιγμὴ δὲν ἤθελαν νὰ ἀντιπαρατεθοῦν μαζί του, ἔστειλαν 70 μαχητές, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Τζαβέλα.


    Ὁ ραδιοῦργος πασὰς τοὺς ὑποδέχθηκε μὲ τιμὲς καὶ διοργάνωσε ἀθλητικοὺς ἀγῶνες πρὸς τιμήν τους. Οἱ Σουλιῶτες ἄφησαν τὰ ὄπλα τους γιὰ νὰ συμμετάσχουν καὶ αἰχμαλωτίστηκαν ἀπὸ τοὺς Τουρκαλβανούς.
    Ὁ Ἀλή, πέρα ἀπὸ τὸν Λάμπρο Τζαβέλα, εἶχε συλλάβει λίγο καιρὸ νωρίτερα, μὲ τὴν ἴδια μέθοδο, τὸν γιό του, Φῶτο. Οἱ δύο
Φώτος Τζαβέλας
αὐτοὶ αἰχμάλωτοι ἦταν ἀπαραίτητοι γιὰ τὸ σχέδιό του.
    Πρότεινε στὸν Λάμπρο νὰ μεταβεῖ στὸ Σούλι καὶ νὰ πείσει τοὺς συμπατριῶτες του νὰ συνθηκολογήσουν...
    Ἀνταμοιβὴ γι’ αὐτὴ τοῦ τὴν πράξη, θὰ ἦταν χρήματα, ἀξιώματα, τιμές, ἡ ἀπελευθέρωση τῶν πολεμιστῶν του καὶ κυρίως τοῦ γιοῦ του. Ὁ Σουλιώτης ἀρχηγὸς συμφώνησε.
    Ὅταν ὅμως ἔφτασε στὸ Σούλι, πρότεινε τὴν μέχρις ἐσχάτων ἀντίσταση.
    Ἔστειλε, μάλιστα καὶ μία ἐπιστολὴ στὸν Ἀλή, μνημεῖο ἡρωισμοῦ καὶ φιλοπατρίας:
   «Ἀλῆ πασά, χαίρομαι ὅπου ἐγέλασα ἕνα δόλιο.
    Εἶμ’ ἐδῶ, νὰ διαφεντεύσω τὴν Πατρίδα μου ἐναντίον εἰς ἕνα κλέπτην.
    Ὁ υἱός μου θέλει ἀποθάνει, ἐγὼ ὅμως ἀπελπίστως θέλω τὸν ἐκδικήσω πρὶν ν’ ἀποθάνω.
    Κάποιοι Τοῦρκοι, καθὼς ἐσύ, θέλουν εἰπῆ ὅτι εἶμαι ἄσπλαχνος πατέρας, μὲ τὸ νὰ θυσιάσω τὸν υἱόν μου διὰ τὸν δικόν μου λυτρωμόν.


    Ἀποκρίνομαι, ὅτι ἐὰν ἐσὺ πάρης τὸ Βουνὸν (σ.σ. τὸ Σούλι), θέλεις σκοτώσει τὸν υἱόν μου μὲ τὸ ἐπίλοιπον τῆς φαμελίας μου καὶ τοὺς συμπατριώτας μου, τότε δὲν θὰ ἠμπορέσω νὰ ἐκδικήσω τὸν θάνατόν του, ἀμμῆ ἂν νικήσωμεν, θέλει ἔχω καὶ ἄλλα παιδία, ἡ γυναίκα μου εἶναι νέα, ἐὰν ὁ υἱός μου, νέος καθὼς εἶναι, δὲν μένη εὐχαριστημένος ν’ ἀποθάνη διὰ τὴν πατρίδα του, αὐτὸς δὲν εἶναι ἄξιος νὰ ζήση καὶ νὰ γνωρίζεται ὡς υἱός μου.
    Προχώρησε λοιπὸν ἄπιστε, εἶμαι ἀνυπόμονος νὰ ἐκδικηθῶ.
    Ἐγὼ ὁ ὠμοσμένος ἐχθρός σου, Καπετὰν Λάμπρος Τζαβέλας».
    Ἡ ἐπιστολὴ ἐξόργισε τὸν Ἀλή. Ἡ πρώτη του σκέψη ἦταν νὰ σκοτώσει τὸν Φῶτο.
    Συγκρατήθηκε ὅμως ἀπὸ τοὺς ἀξιωματούχους του, πιθανὸν μὲ τὴ σκέψη ὅτι ἴσως χρησίμευε στὸ μέλλον.
    Ἡ μόνη λύση ἦταν πλέον ἡ ἐπίθεση. Ὅμως, τὸ πλεονέκτημα τοῦ αἰφνιδιασμοῦ γιὰ τοὺς Τουρκαλβανοὺς εἶχε χαθεῖ.
    Οἱ Σουλιῶτες ἦταν ἀπόλυτα ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἀναμέτρηση.
    Ἡ ἐπίθεση τοῦ Ἀλῆ ἐξαπολύθηκε στὶς 20 Ἰουλίου 1792 καὶ παρὰ τὴ σφοδρότητά της, δὲν ἄργησε νὰ καταλήξει σὲ πανωλεθρία.
    Τὸ ἄλλοτε περήφανο «λιοντάρι τῆς Ἠπείρου» ἀναγκάστηκε νὰ συρθεῖ σὲ διαπραγματεύσεις γιὰ συνθήκη εἰρήνης.
    Σ’ αὐτή, οἱ Σουλιῶτες ἐπέβαλαν, μεταξὺ ἄλλων, τὴν ἀπελευθέρωση ὅλων τῶν συμπατριωτῶν τους ὁμήρων.
    Ὁ Φῶτος Τζαβέλας ἦταν πλέον ἐλεύθερος γιὰ νὰ συνεχίσει τὴν ἡρωικὴ παράδοση τῆς γενιᾶς του.
   

ν. Ο Φώτος Τζαβέλας ήταν πλέον ελεύθερος για να συνεχίσει την ηρωική παράδοση της γενιάς του. Νίκος Γιαννόπουλος ιστορικός...

Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/lampros-tzavelas-o-gios-mou-den-theli-na-pethani-gia-tin-patridatote-den-ine-axios-na-zi/?fbclid=IwAR2hoswS2HI0Xs_MFWlZKZb9IY5zWqlvyrB5m_9dd4rH_sl1_Vs1_PM4MUc
«Αν ο γιος μου δεν θέλει να πεθάνει για την πατρίδα, τότε δεν είναι άξιος να ζει». Η επιστολή του Λάμπρου Τζαβέλα στον Αλή πασά και η ηρωική νίκη των Σουλιωτών εναντίων των Τούρκων 7.9k Shares facebook sharing button Share twitter sharing button Tweet pinterest sharing button Pin email sharing button Email Το 1792 ο Αλή πασάς συνέλαβε ένα σχέδιο για την οριστική υποταγή του Σουλίου. Προσποιήθηκε ότι θα εκστράτευε εναντίον των πασάδων του Δελβίνου και του Αργυροκάστρου. Για την εκστρατεία αυτή, ζήτησε από τους αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων σουλιώτικων γενών, Γεώργιο Μπότσαρη και Λάμπρο Τζαβέλα, τη συνδρομή τους. Η δολοπλοκία του Αλή πασά alh pasas Ο Αλή πασάς Οι Σουλιώτες ηγέτες, είτε γιατί δεν υποπτεύθηκαν τους σκοπούς τους Αλή είτε γιατί τη δεδομένη στιγμή δεν ήθελαν να αντιπαρατεθούν μαζί του, έστειλαν 70 μαχητές, με επικεφαλής τον Τζαβέλα. Ο ραδιούργος πασάς τούς υποδέχθηκε με τιμές και διοργάνωσε αθλητικούς αγώνες προς τιμήν τους. Οι Σουλιώτες άφησαν τα όπλα τους για να συμμετάσχουν και αιχμαλωτίστηκαν από τους Τουρκαλβανούς. Ο Αλή, πέρα από τον Λάμπρο Τζαβέλα, είχε συλλάβει λίγο καιρό νωρίτερα, με την ίδια μέθοδο, τον γιο του, Φώτο. Οι δύο αυτοί αιχμάλωτοι ήταν απαραίτητοι για το σχέδιό του. Πρότεινε στον Λάμπρο να μεταβεί στο Σούλι και να πείσει τους συμπατριώτες του να συνθηκολογήσουν. Ανταμοιβή γι’ αυτή του την πράξη, θα ήταν χρήματα, αξιώματα, τιμές, η απελευθέρωση των πολεμιστών του και κυρίως του γιου του. Ο Σουλιώτης αρχηγός συμφώνησε. Η επιστολή του Λάμπρου Τζαβέλα Όταν όμως έφτασε στο Σούλι, πρότεινε τη μέχρις εσχάτων αντίσταση. Έστειλε, μάλιστα και μια επιστολή στον Αλή, μνημείο ηρωισμού και φιλοπατρίας: «Αλή πασά, χαίρομαι όπου εγέλασα ένα δόλιο. Είμ’ εδώ, να διαφεντεύσω την Πατρίδα μου εναντίον εις ένα κλέπτην. Ο υιός μου θέλει αποθάνει, εγώ όμως απελπίστως θέλω τον εκδικήσω πριν ν’ αποθάνω. Κάποιοι Τούρκοι, καθώς εσύ, θέλουν ειπή ότι είμαι άσπλαχνος πατέρας, με το να θυσιάσω τον υιόν μου δια τον δικόν μου λυτρωμόν. Αποκρίνομαι, ότι εάν εσύ πάρης το Βουνόν (σ.σ. το Σούλι), θέλεις σκοτώσει τον υιόν μου με το επίλοιπον της φαμελίας μου και τους συμπατριώτας μου, τότε δεν θα ημπορέσω να εκδικήσω τον θάνατόν του, αμμή αν νικήσωμεν, θέλει έχω και άλλα παιδία, η γυναίκα μου είναι νέα, εάν ο υιός μου, νέος καθώς είναι, δεν μένη ευχαριστημένος ν’ αποθάνη δια την πατρίδα του, αυτός δεν είναι άξιος να ζήση και να γνωρίζεται ως υιός μου. Προχώρησε λοιπόν άπιστε, είμαι ανυπόμονος να εκδικηθώ. Εγώ ο ωμοσμένος εχθρός σου, Καπετάν Λάμπρος Τζαβέλας». Η πανωλεθρία του πασά Η επιστολή εξόργισε τον Αλή. Η πρώτη του σκέψη ήταν να σκοτώσει τον Φώτο. Συγκρατήθηκε όμως από τους αξιωματούχους του, πιθανόν με τη σκέψη ότι ίσως χρησίμευε στο μέλλον. Η μόνη λύση ήταν πλέον η επίθεση. Όμως, το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού για τους Τουρκαλβανούς είχε χαθεί. Οι Σουλιώτες ήταν απόλυτα έτοιμοι για την αναμέτρηση. Η επίθεση του Αλή εξαπολύθηκε στις 20 Ιουλίου 1792 και παρά τη σφοδρότητά της, δεν άργησε να καταλήξει σε πανωλεθρία. souli Η επίθεση του Αλή εξαπολύθηκε στις 20 Ιουλίου 1792 και παρά τη σφοδρότητά της, δεν άργησε να καταλήξει σε πανωλεθρία Το άλλοτε περήφανο «λιοντάρι της Ηπείρου» αναγκάστηκε να συρθεί σε διαπραγματεύσεις για συνθήκη ειρήνης. Σ’ αυτήν, οι Σουλιώτες επέβαλαν, μεταξύ άλλων, την απελευθέρωση όλων των συμπατριωτών τους ομήρων. Ο Φώτος Τζαβέλας ήταν πλέον ελεύθερος για να συνεχίσει την ηρωική παράδοση της γενιάς του. Νίκος Γιαννόπουλος ιστορικός...

Διαβάστε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/lampros-tzavelas-o-gios-mou-den-theli-na-pethani-gia-tin-patridatote-den-ine-axios-na-zi/?fbclid=IwAR2hoswS2HI0Xs_MFWlZKZb9IY5zWqlvyrB5m_9dd4rH_sl1_Vs1_PM4MUc

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου