Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Πρὸς ἀποκατάσταση τῆς ἀλήθειας γιά τό γεγονός τῆς Ἀγίας Παρασκευῆς μέ τόν ἱερέα καὶ τὴν κυρία μὲ τὴν μάσκαἈποκαθιστοῦμε τὴν ἀλήθεια, ὡς αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες, γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ἐορδαίας, μὲ τὸν ἱερέα καὶ τὴν κυρία ποὺ φοροῦσε τὴ μάσκα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΛΑΪΚΩΝ

Ὡς αὐτόπτες καὶ αὐτήκοοι μάρτυρες τοῦ γεγονότος ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἐορδαίας μὲ τὴν κυρία ποὺ φοροῦσε τὴ μάσκα, μὲ αἴσθημα εὐθύνης καταθέτουμε τὰ ἑξῆς:

Ἐκφράζουμε τὴ θλίψη μας γιὰ τὴ μεγάλη παραπληροφόρηση ποὺ ἔλαβε χώρα σὲ βάρος τοῦ ἱερομονάχου τῆς Μονῆς, π. Ἰγνατίου. Τὰ περισσότερα εἰδησεογραφικὰ site καὶ ΜΜΕ, ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ καὶ χωρὶς ἴχνος δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας ἀναδημοσίευσαν, ἀμάσητο, ἕνα ψευδὲς ρεπορτὰζ ἀπὸ τὸ τοπικὸ site «Kozanimedia». 

Τὸ στοιχειῶδες ποὺ ὄφειλαν νὰ πράξουν, πρῶτα, ἦταν νὰ διασταυρώσουν τὴν καταγγελία ποὺ ἔγινε καὶ ὄχι νὰ τὴν παρουσιάσουν σὰν τετελεσμένο γεγονός. 

Ἀκόμη καὶ κάποια τοπικὰ μέσα δὲν μπῆκαν κἂν στὸν κόπο νὰ πάρουν μία μαρτυρία ἀπὸ κάποιον παριστάμενο, καὶ χωρὶς τὴν ὕπαρξη κάποιου ὀπτικοακουστικοῦ ντοκουμέντου, βασίστηκαν, ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο, στὴν καταγγελία ἀπὸ μέρους τῆς κυρίας μὲ τὴ μάσκα καὶ μάλιστα ὄχι τῆς ἴδιας τῆς γυναίκας ἀλλά... τῆς κόρης της, ἡ ὁποία, σημειωτέον, δὲν ἦταν παροῦσα στὸν Ναό!

Καὶ ἀφοῦ, λοιπόν, διασύρθηκε καὶ κατασυκοφαντήθηκε στὸ πανελλήνιο ὁ π. Ἰγνάτιος, κάποια κανάλια ἦρθαν, ἔπειτα, στὴ Μονὴ γιὰ νὰ τοῦ πάρουν συνέντευξη.

Ἀποκαθιστοῦμε λοιπὸν τὴν ἀλήθεια, καὶ μόνο τὴν ἀλήθεια, κάτι ποὺ μποροῦν νὰ τὸ βεβαιώσουν καὶ πλῆθος ἄλλων προσκυνητῶν ποὺ ἦταν παρόντες ἐκείνη τὴν ὥρα μέσα στὸ Μοναστήρι. 

Ὁ πατὴρ Ἰγνάτιος πράγματι κάποια στιγμὴ ἀπευθύνθηκε στὴν ἐν λόγῳ κυρίᾳ, ἀλλὰ τῆς μίλησε μὲ σεβασμό, ἀγάπη καὶ εὐγένεια. Τὴν παρακάλεσε νὰ βγάλει τὴ μάσκα ἢ νὰ περάσει ἔξω ἀπὸ τὸ Ναό, ἐξηγῶντας τῆς ὅτι ἡ χρήση τῆς μάσκας ταιριάζει περισσότερο στὴν περίοδο τῶν καρναβαλιῶν καὶ ὅτι εἶναι ἀσέβεια νὰ τὴ φορᾶ στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι σὰν νὰ ἀμφισβητεῖ τὴ Θεία Χάρη ποὺ ἐπισκιάζει ὅλο τὸν Ναό. 

 Δὲν τὴν ἀποκάλεσε «καρναβάλι», οὔτε τῆς εἶπε ὅτι «ὁ Ναὸς εἶναι δικός μου». Μάλιστα, μόλις τὴν εἶδε νὰ τοῦ κουνάει τὸ δάχτυλο καὶ νὰ τοῦ λέει, μὲ ἐριστικὸ ὕφος, «δὲν μπορεῖς ἐσὺ νὰ μὲ βγάλεις ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό», δὲν ἐπέμεινε, ἀλλὰ μπῆκε μέσα στὸ ἱερό.

Νὰ σημειώσουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ κυρία αὐτὴ δὲν στάθηκε στὸν πίσω χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὅπου εἶναι οἱ θέσεις τῶν γυναικῶν, ἀλλὰ προχώρησε μπροστὰ καὶ στάθηκε στὸν κεντρικὸ διάδρομο, λίγα μέτρα πρὶν τὸ Ἱερὸ Βῆμα. 

Ὁ δὲ «ἐπίτροπος» ποὺ πλησίασε τὴν ἡλικιωμένη δὲν ἦταν ἐπίτροπος ἀλλὰ ἕνας ἀπὸ τοὺς ψάλτες τοῦ Ναοῦ ―καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπογράφοντες αὐτὸ τὸ κείμενο― καὶ εὐγενικά της εἶπε, ἐπὶ λέξει, τὰ ἑξῆς: «Τὴ μάσκα μὴ τὴ βγάζετε, ἀλλὰ μὴν μιλᾶτε». Δὲν τῆς εἶπε νὰ βγεῖ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ σταματήσει τὴν ἀντιλογία.

Τὸ ρεπορτὰζ τοῦ Kozanimedia παραδέχθηκε ὅτι κανεὶς ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους δὲν ἀντέδρασε στὰ λεγόμενα τοῦ ἱερομονάχου. Καὶ ρωτοῦμε: Γιατί; Ἡ 26η Ἰουλίου ἦταν ἡ ἡμέρα τῆς πανήγυρης τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν ἐκκλησιαζόμενων δὲν ἦταν τακτικοὶ πιστοὶ τῆς Μονῆς, ἀλλὰ προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν περιοχὴ τῆς Ἐορδαίας καὶ τῶν περιχώρων. Ἄν πράγματι ὁ πατὴρ Ἰγνάτιος μίλησε τόσο προσβλητικὰ στὴν κυρία αὐτὴ καὶ τὴν ἀποκάλεσε «καρναβάλι» δὲν θὰ βρισκόταν καὶ κάποιος ἄλλος νὰ διαμαρτυρηθεῖ; Τὸ ὅτι δὲν μίλησε κανένας σημαίνει κάτι.

Ἐπίσης, νὰ προσθέσουμε ὁ ἐν λόγῳ ἱερομόναχος δὲν μισθοδοτεῖται καὶ συνεπῶς δὲν «τὸν πληρώνει» κανένας φορολογούμενος (ὅπως ἔγραψε ἡ καταγγέλουσα κόρη στὸ facebook).

Τέλος, νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ἡ Μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς δὲν ἔχει «ἀποσχισθεῖ» ―ὅπως ἔχει γραφτεῖ―ἀπό την Μητρόπολη Φλωρίνης, οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Ἔχει διακόψει τὴ μνημόνευση τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη διαμαρτυρόμενη, μὲ τὸν ἐντονότερο τρόπο ποὺ προβλέπουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες*, γιὰ τὴν προδοσία κατὰ τῆς Πίστεως ὁρισμένων ἐπισκόπων, μὲ κορυφαῖο τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη.

Κλείνοντας, καλοῦμε ὅλα τὰ Μ.Μ.Ε. ποὺ ἀναδημοσίευσαν τὸ ψευδὲς καὶ συκοφαντικὸ ρεπορτὰζ τοῦ Kozanimedia νὰ δημοσιεύσουν τὴν ἀπάντησή μας ὥστε νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀλήθεια.

Πτολεμαΐδα, 29/7/2020

Οἱ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ: Κώστας Μανώλας, Κώστας Κοντομήσιος, Παῦλος Ἐφραιμίδης, Γιάννης Κοκκινίδης, Γιῶργος Δίσκος, Ζήκος Παπάζογλου, Χρῆστος Ἐλευθεριάδης, Εὐάγγελος Βλάσης, Βασίλης Κερμενιώτης, Ἀναστάσιος Τσισμαλίδης, Ἀθανάσιος Πεϊτσίνης καὶ Δημήτρης Ἐμμανουήλ.
________________

* Εἶναι ὁ 15ος Ἱερὸς Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ ὁ 31ος Ἀποστολικὸς Κανόνας. Οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιοι κληρικοὶ στὴν Ἑλλάδα, διέκοψαν τὴν μνημόνευση τῶν ἐπισκόπων τους τεκμηριώνονται στὸ κείμενο ποὺ βρίσκεται στὸν σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/1yvslKxv2_BvTkRapoo3zZOLQxUvwSp6_/view?usp=sharing


ΠΗΓΗ: ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου