Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Ἄλλο ἕνα πλῆγμα κατὰ τῆς σχολικῆς νεολαίας

 


Στὴ γενικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς ἠθικῆς σήψεως καὶ διαφθορᾶς, μέσα στὴν ὁποία μεγαλώνουν τὰ παιδιά μας, μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ ἔχει ἤδη ἐγκρίνει σὲ πιλοτικὴ βάση γιὰ τὸ νέο σχολικὸ ἔτος τὴν ἐφαρμογὴ μαθητικῶν προγραμμάτων σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, μία ἀκόμη ἐνέργεια τοῦ ἐν λόγῳ Ὑπουργείου μᾶς προσθέτει ἀπογοήτευση. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐγκύκλιο ποὺ ἐξέδωσε περὶ τὸ τέλος Αὐγούστου, μὲ τὴν ὁποία ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδο σὲ σχολικὲς μονάδες Α΄βάθμιας καὶ Β΄βάθμιας ἐκπαιδεύσεως ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Ὁμοσπονδίας Τσιρλίντινγκ – Ἀθλητικοῦ Ὁμαδικοῦ Χοροῦ γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν παιδιῶν σχετικὰ μὲ τὸ ἄθλημα καὶ τὴ «βιωματική τους προσέγγιση μὲ παιγνιώδεις δραστηριότητες προσομοίωσης» (σὲ προαιρετικὴ βάση).

Τί εἶναι λοιπὸν αὐτὸ τὸ «ἄθλημα», τὸ ὁποῖο μάλιστα ἔχει τελευταῖα ἐγκριθεῖ καὶ ὡς ὀλυμπιακό;

Ἡ πιὸ γνωστὴ εὐρέως ἔκφρασή του εἶναι αὐτὴ ποὺ βλέπουμε στὰ διαλείμματα ἀγώνων μπάσκετ, ὅταν στὸ γήπεδο κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους προκλητικὲς νεαρὲς χορεύτριες (μαζορέτες), προκειμένου νὰ διασκεδάσουν τοὺς θεατὲς καὶ νὰ «ἐξυψώσουν» τὸ ἠθικὸ τῶν ἀθλητῶν. Βέβαια οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ ἀθλήματος αὐτοῦ προσπαθοῦν νὰ πείσουν ὅτι δὲν πρόκειται ἀκριβῶς γιὰ τὸ ἴδιο, στὶς συνειδήσεις ὅμως τῶν ἀνθρώπων ἔχει καθιερωθεῖ ὡς τέτοιο καὶ ὁ συν­ειρμὸς ὁδηγεῖ ἀμέσως στὰ γνωστὰ φωτογραφικὰ πλάνα ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη αὐτὴ πρακτική.

Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἄμεσα προκύπτει εἶναι τοῦτο: Τί ἐπιλογὴ πάλι εἶναι αὐτὴ ποὺ δίνεται δυνητικὰ στὰ παιδιὰ τῶν σχολείων μας, καὶ μάλιστα στὰ κορίτσια (διότι κυρίως γυναικεῖος εἶναι ὁ πληθυσμὸς ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸ τσιρλίντινγκ); Ποῦ ὁδηγοῦνται οἱ νεαρὲς ἔφηβες; Δὲν φθάνει ὁ ὅλος εὐτελισμὸς τοῦ γυναικείου σώματος ποὺ μὲ κάθε μέσο προβάλλεται στὶς ἡμέρες μας; Πρέπει νὰ ὑπάρχει κι ἄλλος ἐπιπλέον πειρασμὸς γιὰ τὰ νεαρὰ κορίτσια; Οἱ δὲ «βιωματικὲς προσ­εγγίσεις μὲ παιγνιώδεις δραστηριότητες» τί μπορεῖ νὰ σημαίνουν γιὰ τὰ προαύλια τῶν σχολείων; Θέατρα ἐλαφρῶν θεαμάτων θὰ κάνουμε τὰ σχολεῖα, μὲ θεατὴ κυρίως τὸν ἄρρενα σχολικὸ πληθυσμό; Δὲν καταλαβαίνουν ὅσοι ἐγκρίνουν τέτοια σχολικὰ προγράμματα σὲ τί ἠθικὸ εὐτελισμὸ καὶ σωματικὴ βεβήλωση ὁδηγοῦν τὴ νεολαία αὐτοῦ τοῦ τόπου;

Ἀλλὰ ὅλα δείχνουν ὅτι οἱ προσπάθειες γιὰ πλήρη ἠθικὴ ἔκλυση μάλιστα τῆς νέας γενιᾶς εἶναι τέλεια ἐνορχηστρωμένες παγ­κοσμίως. Μόνο οἱ γονεῖς μένουν πλέον (ὅσο ὑπάρχει ἀκόμα οἰκογένεια) νὰ περισώσουν ὅ,τι μποροῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴ λαίλαπα. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ!

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”


Eμείς από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου