Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Τρίτη 29 Μαΐου. Η Πόλις Εάλω....

«Τα Χρονικά του Φραντσή»
Η κύρια και αυθεντική πηγή πληροφόρησης σχετικά με την Άλωση της Πόλης.
Ανεκτίμητο σπάνιο και συλλεκτικό

 
 ΗΧΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ Ρ/Σ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ''Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ STEVEN RUNCIMAN  (''THE FALL OF CONSTANTINOPLE 1453'')
 
 

Ο ΝΕΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ


Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προς τον Μωάμεθ:

«Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ’ εμόν εστίν, 
ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτή. 
Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν εν ταύτη 
και ου φεισόμεθα της ζωής ημών»

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προς τους χριστιανούς της Βασιλεύουσας:

«Παρακαλώ υμάς, ινα στήτε γενναίως. 
Καλώς ουν οίδατε, αδελφοί, ότι δια τέσσερα τινά οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες, ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζην.
Πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβείας.
Δεύτερον δέ υπέρ πατρίδος.
Τρίτον δέ υπέρ του βασιλέως, ως Χριστού κυρίου, και 
Τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων…»
 
 
 

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης - Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. mp3
 
 
 

ΑΓΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗ: η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου

Ε Δ Ω
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου