Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

Το αστέρι των Χριστουγέν​νων


Πολλές ερμηνείες, αντιφατικές μεταξύ τους, έχουν διατυπωθεί ως σήμερα από τους ειδικούς επιστήμονες (αστροφυσικούς) σχετικά με την ταυτότητα του αστέρα των Χριστουγέννων.

'Αλλοι μίλησαν για «σύνοδο πλανητών», άλλοι για έναν διάττοντα αστέρα, άλλοι για κάποιον αστεροειδή, άλλοι είπαν ότι επρόκειτο για κάποιον κομήτη κλπ.

Αντίθετα, οι Τρεις Μάγοι της Περσίας έκαναν την ίδια εκτίμηση, ότι δηλαδή πρόκειται για ένα πρωτοφανή
(καινοφανή) αστέρα που δεν μπορεί παρά να δηλώνει τη γέννηση κάποιου εξέχοντα, ίσως κάποιου ξεχωριστού μεγάλου βασιλιά, δηλαδή, να πρόκειται για το σημάδι του Μεσσία του κόσμου!

Γι αυτό, χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ακολούθησαν την κίνησή του, την πορεία του, παίρνοντας μαζί τους, 
ό, τι πολυτιμότερο θησαυρό είχαν να προσφέρουν στο εξέχον και μοναδικό αυτό νεογέννητο, «χρυσόν και λίβανον και σμύρναν»!

Ακολουθώντας την πορεία του αστέρα έφτασαν στην Ιουδαία του Ηρώδη και πεπεισμένοι για τη βεβαιότητα της πληροφορίας που τους έδινε ο αστέρας ρωτούσαν να μάθουν. «Πού εστιν το τεχθείς βασιλεύς των Ιουδαίων; Είδομεν γαρ αυτού τον αστέρα εν τη ανατολή και ήλθομεν προσκυνήσαι αυτώ».

Φαίνεται ότι οι Μάγοι είχαν σχηματίσει εγκυρότερη επιστημονική άποψη από τους σύγχρονους αστροφυσικούς μας, αφού είχαν μελετήσει πολύ προσεκτικά τις κινήσεις (τη συμπεριφορά) του παράδοξου αστέρα! Με την ενδελεχή μελέτη τους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για ένα φυσικό γεγονός, αλλά για ένα υπερφυσικό!

Σ αυτή την εκτίμηση τους οδήγησαν οι ιδιότητες του
πρωτοφανούς αστέρα, που κατά τον Άγ.Νικόδημο τον Αγιορείτη ήταν οι ακόλουθες:

1. Το αστέρι δεν εκινείτο μόνο, αλλά και στεκόταν. Όταν προχωρούσαν οι Μάγοι εκινείτο, όταν σταματούσαν στεκόταν κι αυτό!

2. Το αστέρι αυτό εκινείτο χαμηλότερα από τα άλλα αστέρια, και όταν οι Μάγοι έφθασαν στο μέρος όπου βρισκόταν ο Χριστός, χαμήλωσε και στάθηκε πάνω στην οικία.

3. Είχε τόση λαμπρότητα, ώστε υπερέβαλε την λαμπρότητα των άλλων αστέρων και μάλιστα, όπως παρατηρεί ο Άγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φαινόταν και την ημέρα, ενώ τα άλλα αστέρια κρύπτονται από το φως του ήλιου!

4. Εκινείτο παράδοξα, από ανατολάς προς δυσμάς και προς το τέλος της πορείας του κινήθηκε από την Ιερουσαλήμ προς τη Βηθλεέμ, δηλαδή κινήθηκε προς το νότο!

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν τους Μάγους της ανατολής, οι οποίοι δεν φαίνεται να ήταν τυχαία άτομα. Έτσι, οι Μάγοι κατέστησαν όντως θεολόγοι, αφού έφθασαν στην «έλλαμψη» και απέκτησαν τη γνώση του Θεού!


Τι ήταν επομένως ο αστέρας των Μάγων;

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι ήταν άγγελος
Κυρίου που καθοδηγούσε τους Μάγους με τη μορφή του παράδοξου αυτού αστέρα.

Κατά τον Ιωσήφ Βρυέννιο ο αστέρας ήταν ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος διακόνησε και υπούργησε το μέγα μυστήριο της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού.

ΑΠΟΨΗ του νότου

Πηγή:  http://www.i-diadromi.gr/
Eμείς από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου