Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Υπέρ υγείας Κρυσταλίας και Παρασκευής - Υπέρ αναπαύσεως Κωνσταντίνου

Προσευχή με κομποσκοίνι - Τι προσευχή λέμε | proseuxi.gr

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου