Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Προς όλους τους αγαπητούς χριστιανομάχους Πορφυρίτης
 
    Κατ' ἀρχάς, θά ἤθελα νά εὐχαριστήσουμε τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί εἰδικότερα τόν σεβασμιώτατο Ναυπάκτου, γιά τήν μεγάλη προσφορά του σέ μᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί ἀναξίους χριστιανούς, τήν τηλε- Θεία  Λειτουργία[1].

 Κατά δεύτερον, θά ἤθελα νά ἀπευθυνθῶ σέ ὅλους τούς λυσσάξαντες[2] ἀδελφούς ἤ καί ἐχθρούς μας πού ἔχουν «πέσει μέ τά μοῦτρα» νά φᾶνε αὐτούς πού ὑποστηρίζουν τήν Θεία Κοινωνία, τουτέστιν τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὅπως ἡ κ. Γιαμαρέλλου, καί γιά αὐτούς πού ἡδονίζονται μέ τίς ἐπιβληθεῖσες ἀπαγορεύσεις, ἀπό τό κράτος καί ἀπό τήν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, τῆς Θείας Λειτουργίας καί γενικότερα τοῦ κλεισίματος τῶν ἐκκλησιῶν. Φάνηκαν κατά τή γνώμη μου τρία πράγματα: τό μῖσος, ἡ ἄγνοια καί τό κάθε εἴδους ἀτομικό συμφέρον.
     Δέν θά ἤθελα νά κουράσω, θά ἤθελα νά πῶ μόνο τό ἐξῆς ἁπλό, γιά ὅλους αὐτούς τούς ὀρθολογιστές, τούς θεοποιήσαντες τήν λογική τους: γιατί ἀγαπητοί μου, λέτε, ἐμεῖς οἱ «σκοταδιστές» χριστιανοί, τά «ἄτακτα καί ἄνυπάκουα» πρόβατα, νά ποθοῦμε καί νά ἐπιμένουμε τόσο πολύ στήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας γιά νά κοινωνήσουμε τόν Χριστό καί Θεό μας; Ἡ μανία σας, δέν σᾶς ἀφήνει νά σκεφτεῖτε οὔτε τό ἐξῆς ἁπλό: Ἐάν ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ἁπλῶς ψωμί καί κρασί, γιατί νά μή μπορεῖ νά τή φτιάξει ὁ κάθε πιστός στό σπίτι του, καί χρειάζεται νά τελεστεῖ ἀπό Ἱερέα; Τί λογικότερο; Γιατί νά ἔχουμε τέτοια ἐπιμονή καί νά ἀγωνιζόμαστε; Μήπως εἶναι θέμα «φολκλόρ»; Καί πάλι, ἀγαπητοί μου, σέ τέτοιες ἔκτακτες περιπτώσεις, θά μπορούσαμε νά τήν κάνουμε στό σπίτι μας καί νά μήν εἴχαμε κανένα παράπονο· ἐκτός ἄν θεωρεῖτε ὅτι εἴμαστε τόσο χαϊβάνια.
     Πέραν τούτου, δέν θά θέταμε καί τή ζωή μας σέ κίνδυνο, κοινωνῶντας ἀπό τήν ἴδια ἁγία Λαβίδα, γέροι, νέοι, παιδιά, ἄρρωστοι μέ διάφορα μεταδοτικά νοσήματα. Μήπως ἄραγε, μᾶς θεωρεῖτε «μάρτυρες - καμικάζι», σάν τούς φίλους σας τούς μωαμεθανούς; Μήπως θέλουμε νά αὐτοκτονήσουμε, μήπως θέλουμε νά γίνουμε φονιᾶδες, κολλῶντας τίς διάφορες μεταδοτικές ἀσθένειες ὥστε νά δολοφονήσουμε τόν ἀδελφό μας; Ποῦ εἶναι ἡ λογική σας ἀγαπητοί μου; (Δυστυχῶς τά ἴδια μέ ἐσᾶς φρονοῦν καί κληρικοί διαφόρων βαθμίδων!)
     Τελειώνοντας, θά ἤθελα νά σᾶς εὐχαριστήσω, πού μέ ὅλα αὐτά ἐνισχύετε τήν πίστη ἡμῶν τῶν χριστιανῶν, διότι πῶς εἶναι δυνατόν, ἄν σκεφτοῦμε καί πάλι μέ τήν ἁπλή λογική πού ἀπ’ ὅτι φάνηκε οὔτε αὐτή διαθέτετε, νά μή σᾶς ἀπασχολεῖ τό κλείσιμο τῶν τζαμιῶν, νά μήν καραδοκεῖ κανείς καταδότης μέ ἤ ἄνευ κάμερας σέ τζαμί ἤ συναγωγή, ὁ συνωστισμός στά παντοπωλεῖα, τίποτε ἄλλο, παρά μόνο τό κλείσιμο τῶν κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν! Τόσο μῖσος γιά κάτι «ἀσήμαντο»! Καί πάλι σᾶς εὐχαριστῶ!
…………………………………………………
[1] Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἀναμεταδόσεως τῆς Θ. Λατρείας. Συμφώνως πρὸς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 30ῆς Μαρτίου 2020: «Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες τῆς Μητρόπολης μεταδίδονται ἀπὸ τρία sites καὶ ἕνα τηλεοπτικὸ σταθμό. Καὶ ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι τὶς παρακολουθοῦν περίπου 2.000 ἄνθρωποι μέσῳ Internet. Εἶναι σημαντικὸ αὐτὸ ποὺ τοὺς προσφέρουμε, ἀφοῦ ὁ κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ πάει στὴν ἐκκλησία...». («Ὁ Ναυπάκτου ἀπαντᾶ εἰς Περγάμου καὶ Μεσογαίας», http://orthodoxostypos.gr/)
[2] Πολιτικούς, δημοσιογράφους, ἐπιστήμονες, ἀθέους, ἀντιχρίστους, ἀπίστους, χριστιανούς τοῦ καναπέ ἤ καί αὐτούς πού ἀγνοοῦν τήν πίστη τους, κλπ
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου