Τετάρτη 8 Απριλίου 2020

Νέα προσπάθεια συγκέντρωσης υπογραφών υπέρ της κας ΓιαμαρέλλουΠόλεμος κατά της λοιμωξιολόγου Ελ. Γιαμαρέλλου για την ομολογία ...

Σε συνέχεια της 1ης προσπάθειας 

και των αναρτήσεων μας: 


και 


ξεκινάμε μία νέα προσπάθεια συλλογής ακόμα περισσότερων υπογραφών υπέρ της κας Γιαμαρέλλου.ΟΔΗΓΙΕΣ


Οι υπογραφές πρέπει να είναι στην μορφή:Επώνυμο, Όνομα, ιδιότητα/ επάγγελμα, Πόλη, e-mail

(με τόνους & όχι κεφαλαία, κενά και όχι ΤΑΒ).

π.χ. Κ...ς Ἰωάννης, Ὁμότιμος Καθηγητής Ἰατρικῆς ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη  ...@auth.gr
Πρέπει να υπάρχει γραπτή η συγκατάθεση ενός εκάστου, σε περίπτωση που χρειαστεί.
Για λόγους κύρους της επιστολής, δεν παραλαμβάνουμε υπογραφές ανέργων, οικιακά, μαθητών, φοιτητών κλπ. (Η αρχική πρόθεση ήταν μόνο υπογραφές γιατρών.)
Οι συνταχιούξοι θα αναγράφουν το επάγγελμά τους, π.χ. συνταχιούξος εκπαιδευτικός.
Θα πρέπει να σταλούν τα μηνύματα (υπογραφές) στο e-mail μας:
ellinikinafs@gmail.com 

κι εμείς θα τα κοινοποιήσουμε στους αρμόδιους να τα γνωστοποιήσουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Διαβάστε την επιστολή στην οποία πρέπει να υπογράψετε παρακάτω:2 Απρ 2020
Επιστολή Ιατρών και άλλων προσωπικοτήτων
υπέρ της Καθηγήτριας Ελένης Γιαμαρέλλου
Πηγή: aktines.blogspot.com

ΠΡΟΣ:  Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν
ΚΟΙΝ: ΜΜΕ και ιστολόγια
Πληροφορηθήκαμε προσφάτως ἀπό τό Διαδίκτυο ὅτι πολλοί συμπατριῶτες μας, ἐνοχληθέντες ἀπό κάποια δήλωση τῆς λοιμωξιολόγου ἰατροῦ κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου, ὁμότιμης Καθηγήτριας τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν, ἀπέστειλαν στον Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν (ΙΣΑ, στο ἑξῆς) ἐπιστολή μέ τήν παράκληση νά ἐνημερώσει τό κοινό «για την επιστημονική ορθότητα των λεγομένων της καθώς και τις διαδικασίες που κίνησε ο σύλλογος κατά του μέλους σε περίπτωση που η άποψη αξιολογηθεί ως αντιεπιστημονική και επομένως επικίνδυνη για την δημόσια υγεία».
Ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου ὑπεστήριξε ὅτι «Η Θεία Κοινωνία είναι ένα μυστήριο, όταν πηγαίνεις να λάβεις τη θεία κοινωνία δεν την παίρνεις από συνήθεια, τη λαμβάνεις γιατί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Ή το πιστεύεις και κοινωνείς κανονικά ή δεν το πιστεύεις. Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κ.λπ. … Αν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να με μολύνει, τότε δεν πιστεύω στο μεγαλύτερο μυστήριο. Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι από τη θεία κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο».
Κατ’ ἀρχήν, θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐπιστολή τήν ὁποίαν ἀπέστειλαν πρός τόν ΙΣΑ ἔχει ἐσφαλμένο ἀποδέκτη. Ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου στή δήλωσή της, ὅτι δηλαδή, «Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν δεν πρέπει να φοβούνται ότι από τη θεία κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο», οὐδέποτε ἰσχυρίσθηκε ὅτι αὐτή ἡ θεώρησή της προκύπτει ἀπό ὁποιαδήποτε ἰατρική ἐπιστημονική ἔρευνα. Ἡ προσωπική πίστη της στο Μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας καθώρισε αὐτή τή στάση της.
Τοιουτοτρόπως, μέ ἀξιοθαύμαστη παρρησία –συμφώνως πρός τό ἄρθρο 13 παρ. 1 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος  καί πρός τό άρθρο 14, παρ. 13 ἡ κα Ἑλένη Γιαμαρέλλου ὁμολόγησε δημοσίᾳ τήν βαθειά πίστη της στήν Ὀρθόδοξη Ἀνατολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία συμφώνως πρός τήν ὁποίαν ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι Μυστήριο καί ἑπομένως αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά κοινωνήσουν, δέν πρέπει νά φοβοῦνται ὅτι ἀπό τήν Θεία Κοινωνία -μέ τήν ὁποία μεταδίδεται Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦεἶναι δυνατόν νά μεταδοθεῖ ποτέ μικρόβιο ἤ ἰός. Τήν ἴδια ἀκριβῶς πίστη βιώνουν καί οἱ ὑπογράφοντες τήν παροῦσα ἐπιστολή.
 Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι γιά κάθε ἕναν ἀπροκατάληπτο, ὀρθῶς σκεπτόμενο ἀναγνώστη, ἡ προσωπική θεολογική τοποθέτηση   τῆς ἀξιόλογης μάλιστα ἐπιστήμονος, κας Ἑλένης Γιαμαρέλλου με 445 δημοσιεύσεις στο Pub Med (27-32020), εἰς οὐδεμία περίπτωση εἶναι δυνατόν νά θεωρηθεῖ «αντιεπιστημονική», -δεδομένου ὅτι δέν ἐπιδέχεται ἐπιστημονική κρίση καί ἀξιολόγηση-, οὔτε εἶναι «επικίνδυνη  για την δημόσια υγεία», διότι οὐδείς ἀναγκάζεται νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἐφόσον δέν πιστεύει στήν οὐσία τοῦ Μυστηρίου. 
     Συνηγορητικό τῶν ἀνωτέρω εἶναι καί τό συνημμένο κείμενο τοῦ κυρίου Ἰωάννη Κουντουρᾶ, ὁμότιμου Καθηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τό ὁποῖο πρόσφατα ἔλαβε δημοσιότητα μέ τίτλο: “Ατελή επιστημονικά δεδομένα  coronavirus με conflict εμπλοκή Θείας Κοινωνίας”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου