Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΞΕΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Καταλήψεις σε σχολεία για το Μακεδονικό.
Πηγή: http://oimaskespeftoun.blogspot.com/


Σχόλιο Πᾶνος (Ιστολόγιο Εθνέγερσις): Ἄς κάνουμε ὅτι μποροῦμε ὅλοι μας νὰ στηρίξουμε καὶ νὰ εἴμαστε πλάϊ σὲ αὐτὰ τὰ παιδιὰ.
Μέχρι τώρα μᾶς εἶχαν μάθει σὲ καταλήψεις γιὰ διάφορους λόγους, ἀλλὰ ποτὲ γιὰ τόσο σοβαρὰ θέματα ὅπως γιὰ τὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Μακεδονίας μας.
Τώρα ποὺ ἔγινε μιὰ ἀρχὴ, ἄς μὴν ὑποβαθμίσουμε αὐτὸ ποὺ ξεκίνησαν, ἀλλὰ ἀντίθετα νὰ ἐνισχύση καὶ ἐμᾶς στὴν ἱερὴ καὶ ἐθνικὴ αὐτὴ ὑποχρέωσιν νὰ σταθοῦμε ἀντάξιοι στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονία μας καὶ στὰ τόσα ἄλλα ἀνοικτὰ ἐθνικὰ θέματα ποὺ ἔχουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου