Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018

Έχει μεγάλη παρρησία ενώπιον του Θεού και ίσταται κοντά στον θρόνο του Θεού μαζί με την Παναγία και τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο!

Πόσο μεγάλη δόξα εν ούρανοίς αξιώθηκε ό άγιος Συμεών ό Θεοδόχος, ό όποιος κράτησε στα χέρια του το Σωτήρα του κόσμου!

Τούτο φαίνεται ολοκάθαρα από το ακόλουθο περιστατικό από τον βίο του αγίου Πέτρου του Αθωνίτου (12 Ιουνίου).Ό Πέτρος ήταν στρατηγός και κατά τη διάρκεια μιας μάχης συνελήφθη, αλυσοδέθηκε και φυλακίστηκε στην πόλη Σαμάρα, στις όχθες του ποταμού Ευφράτη.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα έλιωνε στη φυλακή και στο τέλος άρχισε να ικετεύει με δάκρυα τον άγιο Νικόλαο, να πρεσβεύει στον Θεό ώστε να απελευθερωθεί από τη, φυλακή• μάλιστα υποσχέθηκε ν’ αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό. Πράγματι ό άγιος Νικόλαος φανερώθηκε στον Πέτρο σε όνειρο και του είπε πώς, μολονότι προσευχήθηκε γι’ αυτόν, ό Θεός ανέβαλε να επιτρέψει την απελευθέρωση, διότι αύτός (ό Πέτρος) είχε ξαναδώσει στο παρελθόν παρόμοια υπόσχεση αφιέρωσης και δεν την είχε τηρήσει.

Επιπλέον ό άγιος Νικόλαος τον συμβούλευε να προσευχηθεί στον άγιο Συμεών τον Θεοδόχο, ό όποιος «έχει μεγάλη παρρησία ενώπιον του Θεού και ίσταται κοντά στον θρόνο του Θεού μαζί με την Παναγία και τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο». Ό Πέτρος έλαβε ύπ' όψιν του την παραίνεση του άγιου Νικολάου και προσευχήθηκε θερμά.
Παρουσιάστηκε τότε πάλι ό άγιος μάζι με τον άγιο Συμεών όχι πια σε όνειρο, άλλα στην πραγματικότητα.

Ό Πέτρος είδε το Συμεών μέσα σε δόξα και φως που έλαμπε από το πρόσωπό του, ενδεδυμένο τα άμφια των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης, με χρυσή αρχιερατική ράβδο ανά χείρας. Ό άγιος Συμεών είπε στον Πέτρο: «Θέλεις να εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου και να γίνεις μοναχός;».

Εκείνος απάντησε: «Ναί, δέσποτα, με τη βοήθεια του Θεού». Τότε ό Συμεών άγγιξε τις αλυσίδες του Πέτρου με τη ράβδο του και οι αλυσίδες έλιωσαν σαν κερί. Ύστερα, ανοίγοντας τις θύρες της φυλακής, ό άγιος Συμεών τον οδήγησε έξω από αυτήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΘΩΣ


Πηγές Σήμερα 03/02/2018 επίσης εορτάζουν:Δίκαιος Συμεών ο Θεοδόχος και Άννα η Προφήτιδα, Άγιοι Σταμάτιος και Ιωάννης οι αυτάδελφοι και ο συνοδίτης αυτών Νικόλαος οι Νεομάρτυρες εκ Σπετσών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου