Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Ο Άγιος Απόστολος Ονήσιμος και ο Σύλλογος συμπαραστάσεως κρατουμένων που φέρει το όνομά του!


Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους, ἦταν δοῦλος στὸ σπίτι τοῦ Ρωμαίου ἄρχοντα Φιλήμονος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὴν Φρυγία καὶ ἔγινε Χριστιανὸς ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὁ Ὀνήσιμος ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τὸν κύριό του καὶ μετέβη στὴ Ρώμη σὲ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Ἔτσι ἀφιερώθηκε στὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Παῦλος τὸν ἀπέστειλε πίσω στὸν Φιλήμονα μὲ ἐπιστολή του, στὴν ὁποία ἀνέφερε γιὰ τὸν Ἅγιο Ὀνήσιμο τὰ ἀκόλουθα:
«Τέτοιος ποὺ εἶμαι, ἐγὼ ὁ Παῦλος ὁ ἡλικιωμένος, καὶ τώρα φυλακισμένος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, σὲ παρακαλῶ γιὰ τὸ παιδί μου, τὸν Ὀνήσιμο, ὁ ὁποῖος ἄλλοτε σοῦ ἦταν ἄχρηστος, τώρα ὅμως εἶναι χρήσιμος καὶ σὲ ἐσένα καὶ σὲ ἐμένα. Σοῦ τὸν ἀποστέλλω πάλι καὶ σὺ δέξου αὐτὸν ποὺ εἶναι ἡ καρδιά μου. Θὰ ἤθελα νὰ τὸν κρατήσω κοντά μου, γιὰ νὰ μὲ ὑπηρετεῖ, ἀντί σοῦ, στὴν φυλακὴ ποὺ εἶμαι χάριν τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ δὲν ἤθελα νὰ κάνω τίποτε χωρὶς τὴν δική σου συγκατάθεση, γιὰ νὰ μὴν γίνει ἡ ἀγαθή σου πράξη ἀναγκαστικὰ ἀλλὰ μὲ τὴν θέλησή σου. Ἴσως γι’ αὐτὸ ἀποχωρίσθηκε προσωρινὰ ἀπὸ ἐσένα, γιὰ νὰ τὸν ἔχεις παντοτινά, ὄχι πλέον σὰν δοῦλο, ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ δοῦλο, σὰν ἀδελφὸ ἀγαπητό, ἰδιαίτερα γιὰ μένα, πόσο μᾶλλον γιὰ σένα καὶ σὰν ἄνθρωπο καὶ σὰν Χριστιανό. Ἐὰν λοιπόν, μὲ θεωρεῖς φίλο, δέξου τον σὰν νὰ ἤμουν ἐγώ».
Ὁ Ἀπόστολος Ὀνήσιμος ἐπανέκαμψε στὴ Ρώμη πρὸς τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ τὸν διακονοῦσε. Μετὰ τὸ μαρτύριο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου συνελήφθη ὑπὸ τοῦ ἐπάρχου Ρώμης Τερτύλου καὶ ἐξορίσθηκε στοὺς Ποτιόλους τῆς Ἰταλίας. Ὅμως ὁ Ὀνήσιμος συνέχισε μὲ ζῆλο νὰ κηρύττει τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ὁ ἔπαρχος Τέρτυλος ἐπισκέφθηκε τὸν τόπο ἐξορίας του καὶ πληροφορήθηκε τὴ χριστιανική του δράση, διέταξε νὰ συλληφθεῖ ὁ Ἅγιος καὶ νὰ βασανισθεῖ. Τὸν κτύπησαν ἀλύπητα καὶ μὲ ραβδισμοὺς τοῦ ἔσπασαν τὰ σκέλη. Στὸ τέλος, μετὰ ἀπὸ φρικώδεις βασάνους, ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος μαρτύρησε καὶ ἔλαβε τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου. Τὸ τίμιο λείψανό του παρέλαβε καὶ ἐνταφίασε μία πλούσια ἀλλὰ εὐσεβὴς Ρωμαία Χριστιανή. Ναὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ὀνησίμου εἶχε ἀνεγερθεῖ κατὰ τὸν 10ο αἰῶνα μ.Χ. στὴν Κωνσταντινούπολη.


Ἀπολυτίκιον. 

Ἦχος α’. Τῆς Ἐρήμου πολίτης.
Ταῖς ἀκτῖσι τοῦ Παύλου φωτισθεὶς τὴν διάνοιαν, ὤφθης ὑπηρέτης τοῦ Λόγου καὶ Ἀπόστολος ἔνθεος· καὶ ὄνησιν ἐβράβευσας ζωῆς, Ὀνήσιμε θεράπον τοῦ Χριστοῦ, διὰ λόγων καὶ θαυμάτων θεοπρεπῶν, τοῖς πίστει ἐκβοῶσί σοι· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι φαιδρῶς, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα.


Κοντάκιον. χος δ’.  
 πεφάνης σήμερον.
Ὡς ἀκτὶς ἐξέλαμψας τῇ οἰκουμένῃ, ταῖς βολαῖς λαμπόμενος, ἡλίου μάκαρ παμφαοῦς, Παύλου τοῦ κόσμον φωτίσαντος· διό σε πάντες, τιμῶμεν Ὀνήσιμε.


Μεγαλυνάριον. Παύλῳ τῷ θεόπτῃ μαθητευθείς, ὤφθης ἀληθείας, θεηγόρος μυσταγωγός· ὑπὲρ ἧς προθύμως, Ὀνήσιμε ἀθλήσας, ὀνήσιμον πηγάζεις, χάριν τοῖς χρήζουσι.

 
Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων "Ο Ονήσιμος" ιδρύθηκε το 1982 με αριθμό Απόφασης 269/1982 του Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό να βοηθήσει υλικά και ηθικά τους άπορους φυλακισμένους, αποφυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Είναι Σωματείο Αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό (ΦΕΚ 883/τ.Β/4-12-1989)

Φροντίζει για την κάλυψη των αναγκών των κρατουμένων, των οικογενειών τους αλλά και των αποφυλακισμένων, με οικονομικά βοηθήματα και είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ιματισμό, υποδήματα, έπιπλα, πληρωμή ενοικίων, διαφόρων λογαριασμών, κ.α.).Καθημερινά κλινική ψυχολόγος αναλαμβάνει την υποστήριξη αποφυλακισμένων και των οικογενειών των κρατουμένων.


Ο σύλλογος παρέχει φιλοξενία για μικρό χρονικό διάστημα μετά την αποφυλάκιση σε ξενοδοχείο στην Αθήνα, όσων ατόμων έχουν πρόβλημα στέγης.


Σε συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς φροντίζει για την αποφυλάκιση ατόμων με αυστηρά κριτήρια (άποροι, όχι υπότροποι, οικογενειάρχες, άριστη διαγωγή κατά τη περίοδο κράτησης).Μην ξεχνάμε, όσο λιγότερο μένει κάποιος στη φυλακή τόσο καλύτερα για αυτόν.


Παράλληλα παρέχεται δωρεάν νομική κάλυψη σε άπορους φυλακισμένους και καταβολή των δικαστικών τους εξόδων.


Ο Σύλλογος ενισχύει οικονομικά το φιλόπτωχο Ταμείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Καταστημάτων Κράτησης, ώστε να βοηθούνται οι άποροι κρατούμενοι. Με ενέργειες του Συλλόγου έχουν ιδρυθεί βιβλιοθήκες, οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται σε όλα σχεδόν τα Καταστήματα Κράτησης της χώρας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σύλλογο, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας και συνδρομής στο έργο τους δείτε εδώ 

10 σχόλια:

 1. Καλό και άγιο να λέτε για τον Άγιο Απόστολο Ονήσιμο.

  Γιατί όμως διαφημίζετε τη ΜΚΟ που φέρει το όνομα του;
  Έχετε πχ στοιχεία της παραγόμενης εργασίας τους και των πεπραγμένων του συλλόγου, πως κατανέμονται τα χρήματα που τους εμπιστεύεται ο κόσμος;
  Έχετε στοιχεία του συλλόγου ο οποίος στο όνομα της Πίστεως του Χριστού ζητά τον οβολό των πιστών εναντίωσης στη Σύνοδο της Κρήτης που αναγνώρισε συνοδικά τον Οικουμενισμό;

  Πώς η διαφήμιση της ΜΚΟ Ονήσιμος εξυπηρετεί την Πίστη του Χριστού την Αγία ΟΤΑΝ

  1) Συνεργάζεται με τους Προσκόπους
  https://www.proskopoipsychikou.gr/koinotita/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B5-%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81/

  Η Στοά Αθανάσιος Λευκαδίτης αρ. 90 δέχεται ως μέλη της Διδασκάλους Τέκτονες, οι οποίοι είναι μέλη κανονικής Στοάς και είναι εν ενεργεία μέλη ή έχουν διατελέσει μέλη της Προσκοπικής Κίνησης. https://nglgreece.org/stoes/%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%83-%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B1%CF%81-90/

  Δηλαδή για τη Στοά Αθανάσιος Λευκαδίτης αρ.90 είτε είσαι μασόνος είτε είσαι πρόσκοπος είναι το ίδιο!!!

  2) Τονίζει στο περιοδικό του που διανέμεται στις εκκλησίες και στα μοναστήρια ότι
  "ουδεμία κρατική επιχορήγηση λαμβάνει"
  σελίδα 24 (26 του pdf οπισθόφυλλο) http://onisimos.gr/images/mag/FiloiFylakismenon-2018.pdf
  ενώ λαμβάνει και προσφάτως μάλιστα 30.000 €
  Φορέας Νο 40
  https://www.ikariaki.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-65-%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CF%84-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%83%CE%B5-118-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CE%BA/

  3) Η ψυχολόγος και εκπρόσωπος του Ονησίμου, σε συνέντευξη της
  http://www.postmodern.gr/i-zoi-meta-ti-fylaki-kai-oi-prospatheies/
  αναφέρει (στη τελευταία παράγραφο) τον όρο "συλλογικό ασυνείδητο" σαν κάτι δεδομένο και αυτονόητο!!!

  Κατά πόσο όμως το "συλλογικό ασυνείδητο" είναι συμβατό με την Ορθοδοξία;;;

  Στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, στο κείμενο της κα Λυγερής Μελά αναφέρονται τα εξής:
  “Ως ανώτερος και έσχατος σκοπός της Ψυχολογίας προβάλλεται η εκούσια κατάληψη από τα δαιμόνια ως «ένωση της ψυχής με την κοσμική ψυχή του σύμπαντος», «με το συλλογικό ασυνείδητο», «την άλλη πλευρά».” http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7BF7519B1D-768B-4002-B3FE-FD43FAF8C263%7D  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 4) Η ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
  https://www.youtube.com/watch?v=YkkYNrnNHo8

  5) Ο "Χριστιανικός" Σύλλογος συμπαραστάσεως κρατουμένων Ονήσιμος, πληρώνει ψυχολόγο με θεωρητικό εργαλείο αναφοράς την ψυχανάλυση από τις δωρεές ιδιωτών και εταιριών.
  Το θεολογικό ζήτημα που προκύπτει είναι ότι
  ο Χριστιανισμός πρεσβεύει την ψυχοσύνθεση αντί για τη ψυχανάλυση!
  Συγκεκριμένα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αντικρούοντας τη θέση του Βαρλαάμ που είναι «Στωϊκών τε και Πυθαγο­ρείων αίρεσις» είπε:
  "Εμείς οι Χριστιανοί, διδάσκει ο άγιος Γρηγόριος, δεν θεωρούμε αληθινή γνώση αυτήν που βρίσκεται με λόγους και συλλογισμούς, «αλλά την δι’ έργων τε και βίου αποδεικνυμένην ή και μη μόνον αληθής, αλλά και ασφαλής εστί και απερίτρεπτος». Στην συνέχεια λέγει ότι δεν μπορεί κανείς ούτε τον εαυτό του να γνωρίση με διαιρετικές, συλλογιστικές και αναλυτικές μεθόδους, αν δεν καταστήση τον νου του «άτυφον και απόνηρον» με την επίπονη μετάνοια και σύντονη άσκηση. Όποιος δεν καταστήση το νου του άτυφο και απόνηρο, δηλαδή όποιος δεν καθαρίση τον νου του, δεν πρόκειται να αποκτήση την γνώση της πτωχείας του, που είναι ωφέλιμος αρχή της γνώσεως τού εαυτού του." Απόσπασμα από: Θεραπευτική Αγωγή. Προεκτάσεις στην «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» 2, Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγ. Βλασίου Ιεροθέου
  α) https://www.impantokratoros.gr/183040A0.el.aspx
  β) https://alopsis.gr/%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80-%CE%BD%CE%B1/

  6) Στην επίσημη σελίδα του Ονησίμου στο Facebook https://www.facebook.com/264892046941118/photos/a.563871863709800/2142113145885656/?type=3&theater φιλοξενείται το σχόλιο "Συγχαρητήρια και καλή δύναμη με υγεία να έχετε όλοι σας, η αγάπη και η μέριμνα κατά το δυνατόν προς το συνάνθρωπο και δη προς το ευάλωτο άτομο συνιστά ομολογία αγάπης προς το Θεό όπως και αν αυτός λέγεται ότι μορφή και αν έχει." το οποίο συνοδεύεται και από Like του Συλλόγου Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ονήσιμος. Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο ως προς τον Θεό "όπως και αν αυτός λέγεται ότι μορφή και αν έχει." Συμπτωματικά η ίδια είναι και η πίστη των μασόνων...

  Εν κατακλείδι
  Ο Τέκτων ενθαρρύνεται να εκτελεί τα καθήκοντά του, πρώτα προς τον Θεό (με οποιοδήποτε όνομα είναι γνωστός) μέσα απ” τη πίστη του και τη θρησκευτική του πρακτική, μετά προς την οικογένεια και τέλος προς τους συνανθρώπους του, μέσα απ” την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη. Επίσης ο Τέκτων προσπαθεί συνεχώς να επιτύχει την ηθική και την πνευματική του βελτίωση. https://www.grandlodge.gr/i-filosofia-w-11210.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πραγματικά ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων Ονήσιμος διαφημίζει το άρθρο της ψυχολόγου του στην επίσημη ιστοσελίδα του -δημοσίευση 23 Απριλίου https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%9F-%CE%9F%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82-264892046941118/
  στο οποίο αναφέρεται επακριβώς το Συλλογικό Ασυνείδητο!!!
  "Στο συλλογικό μας ασυνείδητο αντιμετωπίζουμε τον αποφυλακισμένο ως μονάδα"

  Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Els Nannen
  Ο Καθηγητής Δρ. Κάρολος Γκούσταβ Γιούνγκ
  (Karl Gustav Jung) 1875-1961
  Η Άγνωστη Πλευρά σελίδα 19
  "Είναι πάρα πολύ σημαντικό, να δοθεί επιτέλους κάποτε η εξήγηση, από ποιες πηγές, στ’ αλήθεια, προέρχονται τα έργα τού Γιούνγκ, όπως «Το Συλλογικό Ασυνείδητο», ένα από τα κύρια Μέρη της «Ψυχολογίας» του:
  Εφόσον η ιδέα ενός Συλλογικού Ασυνειδήτου προήλθε σ’ αυτόν από ένα (αποκρυφιστικό) όνειρο, επομένως το περιεχόμενο του είναι διαποτισμένο, αναγκαστικά, από τον δαιμονικό κόσμο".
  https://www.imdleo.gr/diaf/books/Jung-spirits.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Για το Σύλλογο Ονήσιμος γνωρίζουμε μέσω πολλών φίλων που έχουν έρθει κατά καιρούς σε επαφή μαζί τους, ότι ότι το έργο τους είναι σημαντικό.
  Λεπτομέρειες βέβαια δεν δυνάμεθα να γνωρίζουμε, γι' αυτό στείλαμε τα σχόλιά Σας στους ίδιους και αν θέλουν θα απαντήσουν εκείνοι ως πιο αρμόδιοι και γνώστες των επιμέρους καταστάσεων για τις οποίες μιλάτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Φίλοι Φυλακισμένων διαφημίζεται η προαναφερόμενη συνέντευξη της ψυχολόγου http://onisimos.gr/images/mag/FiloiFylakismenon-2019.pdf
  στις σελίδες 22-23 στο postmodern.gr δίχως φυσικά το επίμαχο σημείο για το συλλογικό ασυνείδητο το οποίο σύμφωνα με την ίδια ακολουθεί τη πρόταση που ξεκινά με τη φράση "Αυτό που θέλω να τονίσω"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. COVID-19 είναι η νόσος που προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2

  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID-19 ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ
  https://www.onisimos.gr/images/mitropolitis_argolidos_nektarios_apenanti_ston_COVID-19_me_eythini.pdf

  Εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἐνδημεῖ Ἀρχιερατικὴ ἐπιδημία!
  Καμία διάθεσις διὰ αὐτομεμψίαν διὰ τὸν οἰκουμενισμὸν
  καὶ τὸ σχίσμα εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.
  Καμία δήλωσις μετανοίας διὰ τὴν ποιμαντικὴν ἀποτυχίαν!
  https://orthodoxostypos.gr/%ce%b5%e1%bc%b0%cf%82-%cf%84%e1%bd%b4%ce%bd-%e1%bc%90%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%af%ce%b1%ce%bd-%e1%bc%90%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b5%e1%bf%96-%e1%bc%80%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b1/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διαβάζοντας τα λόγια του Μητροπολίτη Αργολίδος που αναδημοσιεύει η ΜΚΟ Ονήσιμος απορώ και εξίσταμαι με τους ισχυρισμούς:

  "ένας πολύ μεταδοτικός ιός μας αναγκάζει στην απομόνωση",
  - Δηλαδή ο πολύ μεταδοτικός ιός μεταδίδεται με την Θεία Κοινωνία μια που
  " ο ιός δεν κάνει εξαιρέσεις";

  - "το ταμιείον μας θα αναπληρώσει τη Θεία Κοινωνία";
  Επομένως, όταν περάσει η επιδημία γιατί να πηγαίνουμε στην Εκκλησία εφόσον αναπληρώνουμε την Θεία Κοινωνία με τη προσευχή στο ταμιειόν μας; Τι βλασφημίες ακόμη θα ακούσουμε;

  Δηλαδή αμφότεροι συμφωνούν με τους δημοσιογράφους για τη στάση του Δημάρχου που κοινώνησε εν μέσω καραντίνας
  https://www.youtube.com/watch?v=DGDKaCfCzt4&feature=emb_title&fbclid=IwAR0e4TYD6NcnAsjabHHaI8c85EY2PmPV_7mSKwD275qNDQ5aGVuqVmduIQs

  Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, δεν μπορούσαν να γίνουν οι ακολουθίες διατηρώντας αποστάσεις όπως στα supermarket και στα φαρμακεία; Αλήθεια, ποιά είναι τα περιθώρια που εξάντλησε η Σύνοδος; Δεν ανέφερε καν τα επιστημονικά δεδομένα που αναφέρει ο καταξιωμένος Καθηγητής κ Κουντουράς https://aktines.blogspot.com/2020/04/e.html?fbclid=IwAR0xtvOOazDpMwC-fOJW_mpU1E1DWOukkRVE9rfvIps3iE-fz_LHFDUXE4Y

  Η δειλία των Ιεραρχών παρουσιάζεται ως αγώνας και η απιστία ως ευθύνη;

  ο π Βασίλειος Βολουδάκης της ενορίας που βρίσκεται ο Ονήσιμος είπε

  “Αίσχος και στους Αρχιερείς και στους Άρχοντες του λαού. Αίσχος. Αυτό το αίσχος δε θα το σβήσει η ιστορία. θα έρθει η οργή και η κατάρα του Θεού στα κεφάλια όλων εκείνων που αποφάσισαν να στερήσουν το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου. Που κατάντησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Ντρέπομαι. Απορώ πως δεν εξίσταται ο λαός”.
  https://epiloges.tv/to-xespasma-enos-ierea-quot-ntropi-sas-archiereis-kai-archontes-toy-laoy-quot/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. «Γιατί εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνη μία ἀκολουθία τοῦ Πάσχα
  ἢ ἡ θεία Εὐχαριστία ἀπὸ μία ἐπίσκεψη στὶς ὑπεραγορὲς γιὰ ψώνια;»

  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΕΔΟΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ!
  https://orthodoxostypos.gr/%ce%b7%e2%80%88%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%b8%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%89/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aδελφέ, κατανοήστε σας παρακαλούμε ότι το να γράφετε άσχετα σχόλια κάτω από παλιά μας ανάρτηση, δεν βοηθάει κανέναν να τα διαβάσει. Αν λ.χ. σχολιάζετε την παρούσα κατάσταση με τις κλειστές Εκκλησίες λόγω κορωνοϊού, καλό θα είναι να το κάνετε κάτωθεν σχετικών αναρτήσεων ειδάλλως κανείς δεν θα τα δει!

   Διαγραφή
 9. ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΑ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΑ & ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΝΕΚΡΟΚΕΦΑΛΕΣ ΚΡΑΣΟΠΟΤΗΡΑ!
  Απόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιωτου.
  https://youtu.be/Po_4M5FO7ig

  ΑπάντησηΔιαγραφή