Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Τί θά πῶ στό ποίμνιό μου ὅταν ἐπιστρέψω; Ὅτι τούς ἀναγνωρίζουμε ὡς «ἐκκλησίες»; - Πρόβλημά σου. Ἐσύ τούς ὁδήγησες σέ λάθος δρόμο

Ἐξοργιστικές ἀποκαλύψεις τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου γιά ὅσα συνέβησαν στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης τόν Ἰούνιο τοῦ 2016. Ἡ ἴδια συμμετεῖχε ὡς εἰδική σύμβουλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου!
Ἀπόσπασμα ἀπό ὁμιλία τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου μέ τίτλο «THE DAY AFTER THE HOLY AND GREAT COUNCIL» στό Orthodox Christian Laity λίγο μετά τό Κολυμπάρι, στήν ὁποία ἡ Προδρόμου παρουσιάζει τίς ἐντυπώσεις της ὡς μέλος τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως! Ἄν καί τό βίντεο εἶναι γεμάτο ‘μαργαριτάρια’, ἑστιάζουμε στό σημεῖο ὅπου σχολιάζει τήν ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων ὡς «ἐκκλησίες». [ἀπό τό 48:41]

***

«Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο σέ σχέση μέ ἄλλες ἐκκλησίες, ὑπῆρξε μία πάρα πολύ παρατεταμένη καί ἐντονότατη ἀντιπαράθεση γιά τό τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία, καί γιά τό ἄν ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία καί οἱ Προτεσταντικές Ἐκκλησίες εἶναι Ἐκκλησίες. Καί αὐτό ἦταν [σ.σ. ἀρχίζουν τά γέλια ἀπό κάτω] πραγματικά ἐντυπωσιακό. Χωρίς νά θέλω νά δείξω ἀσέβεια θά μποροῦσε νά εἶναι καί κωμικό, ἀλλά δέν εἶναι, εἶναι πραγματικό. Καί ξέρετε κάτι; Δέν εἴμαστε οἱ μόνοι πού ἔχουμε αὐτοῦ του εἴδους τήν συζήτηση. Θέλω νά πῶ, καί ὁ προηγούμενος πάπας εἶχε ἀναφερθεῖ στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες ὡς «ἀδελφές Ἐκκλησίες» ἀλλά «ἐλλειμματικές». Δέν εἴμαστε λοιπόν οἱ μόνοι ἔνοχοι ἐπειδή κάποιοι ἀπό ἐμᾶς σκέφτονται μέ αὐτόν τόν τρόπο.
Ὑπῆρξε λοιπόν μία ζωηρή καί πολύ ἔντονη ἀντιπαράθεση καί τελικά ἐπετεύχθη συναίνεση ὅτι.... αὐτές εἶναι Ἐκκλησίες, ὅτι ὑπάρχει πλούσιο ὑλικό, ἀποδείξεις ἀπό κείμενα, Πατέρες, πρακτική, ὅτι αὐτές εἶναι ὄντως Ἐκκλησίες.
Γιά ποιόν ἄλλον λόγο ὅμως ἦταν αὐτό ἐνδιαφέρον; Διότι αὐτό πού ξεδιπλώθηκε μπροστά σέ ὅλους νά δοῦν ἦταν ὅτι στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὑπάρχουν πραγματικά ἰσχυρές ἀνταγωνιστικές τάσεις τίς ὁποῖες ἐμεῖς θά ὀνομάζαμε -ξέρετε θά χρησιμοποιήσω τήν ὁρολογία τῆς κοινωνικῆς ἐπιστήμης- φονταμενταλιστές, συντηρητικοί καί δέν ξέρω τί ἄλλο, μοντερνιστές ἤ προοδευτικοί. Εἶναι δύσκολο νά διαλέξει κανείς τήν ἀνάλογη ὀνομασία.

Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως ἐκείνους πού διαφωνοῦν στό νά τούς ὀνομάζουν Ἐκκλησίες, ἐκεῖνοι, ξέρετε, υἱοθετοῦν μία ὑπερβολικά αὐστηρή, ἀρνητική, ἀμυντική στάση καί θά πρέπει κάπως νά καταλάβει κανείς τήν ἀμυντική τους στάση. Οἱ Χριστιανοί ἀδελφοί μας δέν ἦταν πάντα σωστοί ἀπέναντί μας. Ξέρετε, μποροῦμε νά μιλήσουμε γιά τήν 4η σταυροφορία, ἤ γιά τήν σχετική ἀπάθεια γιά ὅσα συνέβησαν κυρίως στούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς στή Μέση Ἀνατολή. Γιατί οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν γνωρίζουν καν ὅτι ὑπῆρχαν ἐκεῖ. Καί οἱ Χριστιανοί ἀδελφοί μας ἐδῶ στήν Ἀμερική θά πρέπει νά μᾶς βοηθήσουν, ὅπως κι ἐμεῖς προσπαθοῦμε νά τούς βοηθήσουμε. Θέλω νά πῶ εἶναι ἄμυνα.

Ὑπῆρξε ὅμως αὐτή ἡ πραγματικά ἐντυπωσιακή στιγμή καί ἡ ἐξοχότητά σας ἴσως νά τήν θυμᾶται. Ἕνας μητροπολίτης ἀπό τήν Ἑλλάδα σηκώθηκε καί εἶπε: Τί θά πῶ στό ποίμνιό μου ὅταν ἐπιστρέψω; Ὅτι τούς ἀναγνωρίζουμε ὡς «ἐκκλησίες»; Καί ὁ Πατριάρχης* εἶπε: Πρόβλημά σου. [σ.σ. πάλι ἀρχίζουν τά γέλια ἀπό κάτω] Ἐσύ τούς ὁδήγησες σέ λάθος δρόμο ὅποτε τώρα θά πρέπει νά τό διορθώσεις.

Καί πάλι βλέπουμε τήν ροή τῆς συζήτησης, τήν ἀναβλητικότητα τῆς συζήτησης. Νομίζω ὅτι αὐτό ἴσως εἶναι τό μοναδικό ζήτημα τό ὁποῖο ἀπασχόλησε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς συνόδου. Τόνισε πάλι αὐτό πού νομίζω ὅτι ὅλοι πρέπει νά ἀναγνωρίσουμε -καί αὐτό σίγουρα ἰσχύει γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους στήν Ἀμερική- ὅτι ὑπάρχουν αὐτές οἱ ἀνταγωνιστικές τάσεις στήν Ἐκκλησία. Οἱ τῆς ἀκρίβειας, οἱ περισσότερο βιωματικοί, φονταμενταλιστές, μοντερνιστές, συντηρητικοί, παραδοσιακοί, πού μᾶς κάνουν νά εἴμαστε ὅπως κάθε ἄλλη θρησκευτική παράδοση. Θέλω νά πῶ, ἔχουμε ὡριμάσει, μοιάζουμε μέ ἄλλες θρησκευτικές παραδόσεις μέ ὅλα τά καλά καί ὅλα τά ἄσχημα. Ἔτσι λοιπόν γιά μένα αὐτό ἦταν ἕνα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εἴμαστε ἀπίστευτα διαφορετικοί, μέ τρόπους πού πολλές φορές δέν ἀναγνωρίζουμε ὅτι βοηθοῦν στό νά ἐξηγήσουν γιατί τό ἔργο τῆς ἑνότητας καί τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς τῆς ἑνότητας εἶναι περίπλοκο. …»_______________
 
* σέ αὐτό τό σημεῖο (51:15) δέν ἀκούγεται καλά τό «Πατριάρχης» καί λέει κάτι ἄλλο ἀμέσως μετά ἐντελῶς ἀκατανόητο.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου