Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

Διαμαρτυρία του ιστολογίου μας προς το συγκρότημα Iron Maiden για τη βεβήλωση του Τιμίου Σταυρού.
Αγαπητά μέλη  του συγκροτήματος Iron Maiden,

Είμαστε οι διαχειριστές ενός ελληνικού ιστολογίου στο Διαδίκτυο το όνομα του οποίου μεταφράζεται στα Αγγλικά ως "Για την Ιερή Πίστη του Χριστού" (* 1). Εστιάζουμε σε θέματα που έχουν σχέση με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη (* 2), την επικρατούσα Θρησκεία στη Χώρα της Ελλάδας.

Σας γράφουμε γιατί έχουμε απογοητευτεί από ένα γεγονός που έλαβε χώρα στην πρόσφατη συναυλία σας στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2018. Όπως φαίνεται στο βίντεο του παρακάτω συνδέσμου, ο τραγουδιστής σας κρατούσε έναν Σταυρό τον οποίο έριξε μακριά μια κίνηση που έδειξε απόλυτη περιφρόνηση!Ως Έλληνες γνωρίζουμε ότι γνωρίζετε και σέβεστε την ιστορία της χώρας μας, κάτι που δείξατε με το τραγούδι σας "Μέγας Αλέξανδρος", ενώ όπως διαβάζουμε στην Wikipedia έχετε, στο παρελθόν, αρνηθεί κάθε υπόνοια ότι είστε Σατανιστές.


Έτσι αναρωτιόμασταν (και μαζί μας ένας μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων Χριστιανών) γιατί μια μπάντα με τέτοια χαρακτηριστικά να προσβάλει με τέτοιο τρόπο το Ιερό Σύμβολο της επικρατούσας Θρησκείας της Χώρας που επισκέπτονται και η οποία έχει υπάρξει καλή οικοδεσπότης . Είναι ακόμα πιο αινιγματικό, καθώς ο Τίμιος Σταυρός είναι Σύμβολο επίσης Ιερό για τους πολλούς πιστούς της «Εκκλησίας της Αγγλίας» και για πολλά άλλα χριστιανικά
δόγματα στην πατρίδα τους! Δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τον σεβασμό και την ανοχή που δείχνουν οι περισσότεροι Βρετανοί σε διάφορες Θρησκείες και Ιδέες, ούτε μπορούμε να δούμε τι σκοπό εξυπηρετεί, αφού η μπάντα σας είναι τόσο δημοφιλής που δεν χρειάζεται τέτοιες προκλητικές κινήσεις ως
κόλπα προώθησης (ξέχωρα που κι αν δεν είσαστε δημοφιλής, το να προσβάλλει κανείς ανθρώπους και τις θρησκείες τους είναι ένα απαίσιο μέσο προώθησης που αποκλείει επίσης ορισμένα ακροατήρια!).


Τέλος, θα θέλαμε με σεβασμό να ρωτήσουμε: Πιστεύετε ότι θα κάνατε το ίδιο με ένα μουσουλμανικό σύμβολο;


Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.


Με ευγενικούς  χαιρετισμούς


Η ομάδα διαχείρισης(* 1) Παροιμία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όταν οι Έλληνες πολέμησαν "για  του Χριστού  την Πίστη την Αγία και της Πατρίδας την ελευθερία"
(2) Είναι ο μόνος κλάδος του Χριστιανισμού που μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι η ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας που καθιέρωσαν οι Απόστολοι του Αναστημένου Ιησού Χριστού το 33 μ.Χ.


* * *
Το κείμενο όπως εστάλη στα Αγγλικά Dear members of the band Iron Maiden,We are the administrators of a Greek Internet blogspot whose name translates in English as “For Christ’s Holy Faith” (*1). We are focusing on issues that have to do with the Orthodox Christian Faith(*2), the prevailing Religion in the Country of Greece.We are writing to you because we have been grossly disappointed by a fact that took place in your recent concert in Athens on 20th July 2018. As can be seen in the video of the link below your singer was holding a Cross which he threw away with a move that showed utter contempt!


As Greeks, we know that you know and respect our Country’s History, something you showed with your song “Alexander the Great”, while as we read on Wikipedia you have, in the past, denied notions that you are Satanists. 


We were thus wondering (and with us a big number of Orthodox Christians) why a band with those qualities would insult in such a way the Sacred Symbol of the prevailing Religion of the Country they are visiting and which has been a  good host to them. It is even more puzzling, since the Holy Cross is a Symbol also Sacred for the many adherents of the Church of England and numerous other Christian denominations in their Home-Country! It does not seem in line with the respect and tolerance that most Britons seem to show to various Religions and Ideas nor can we see what purpose it serves since your band is so popular that does not need such provocative moves as promotion tricks (let aside that even if you weren’t popular, disrespecting people and their Religions is an appalling means of promotion which also rules out certain audiences!).


Lastly, we would like to, respectfully, ask: Would you think you would do the same with a Muslim symbol?


We thank you very much for your time.


Kind Regards


The administrating team(*1) A proverb from the Greek Revolution of 1821 against the Ottoman Empire when Greeks fought “for Christ’s Holy Faith and Homeland’s freedom”

(2) It is the only branch of Christianity that can claim to be the historical continuation of the Church instituted by the Apostles of the Resurrected Jesus Christ in 33 AD.


2 σχόλια:

  1. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας! Ομολογώ ότι μου έκανε αλγεινή εντύπωση το βίντεο, και έχασα πάσα ιδέα για το συγκρότημα αυτό. Ελπίζω να σας απαντήσουν. Καλή Παναγία να έχουμε.

    ΑπάντησηΔιαγραφή